เปิดตัวหนังสือ 'ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร' [คลิป]

เสวนาจาก "ตุลาการภิวัตน์" สู่ "ศาลรัฐประหาร" ปัญหาตุลาการกับการเมืองในระบบนิติรัฐ-ประชาธิปไตยแบบไทยๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยเป็นการเสวนาในวาระเปิดตัวหนังสือ "ศาลรัฐประหาร: ตุลาการ ระบอบเผด็จการ และนิติรัฐประหาร" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ช่วงแรกอภิปรายโดย พูนสุข พูนสุขเจริญ, สมชาย ปรีชาศิลปกุล และอธึกกิต แสวงสุข

อภิปรายและนำเสนอโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล พร้อมการถามตอบ

อภิปรายโดย พูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อธึกกิต แสวงสุข คอลัมนิสต์นามปากกา "ใบตองแห้ง", ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ชัยธวัช ตุลาธน