อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 58 นาที ที่ผ่านมา

มติ ครม.ขยายเวลาไว้ทุกข์ ถึง 29 ต.ค.60

ครม. มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพฯ ไว้ทุกข์ถึง 29 ต.ค.60 ลดธงครึ่งเสา ถึง 30 ต.ค.60 เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ  ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 60

10 ต.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ (10 ต.ค.60) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้ 1. ขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิมขยายจากวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ 27 ต.ค. 60 อันเป็นวันเก็บพระบรมอัฐิ  รวมเวลา 15 วัน เป็น ขยายไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค.60 รวม 17 วัน

2.  ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา และสถานที่ทำการของรัฐ  ทั้งใน และต่างประเทศลดธงครึ่งเสา จากเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 13 ตุ.ค.60 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.60 รวมเวลา 15  วัน  เป็น จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค.60 รวม 17 วัน

3. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากเดิม ออกทุกข์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 ต.ค. 60 เป็นต้นไป เป็น ออกทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ต.ค.60 เป็นต้นไป

4. ให้เริ่มเก็บผ้าระบาย ป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ตามสถานที่ต่าง ๆ จากเดิม ตั้งแต่คืน วันศุกร์ที่ 27 ต.ค.60 เป็น ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 60

นอกจากนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ก.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักออกทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.60 ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง กำหนดการออกทุกข์ของข้าราชสำนัก ลงวันที่ 3 ต.ค.60