อัพเดทล่าสุดเมื่อ 12 นาที 10 วินาที ที่ผ่านมา

จี้สธ.ห้ามตู้กดเบียร์สดขายในร้านสะดวกซื้อ - ซีพีออลล์ประกาศยุติขายร้านเซเว่นฯ

ซีพีออลล์ยุติขายเบียร์สดร้านเซเว่นฯ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข จี้กระทรวงสาธารณสุขอาศัยอำนาจตามกกฎหมาย ห้ามตู้กดเบียร์สดขายในร้านสะดวกซื้อ

10 ต.ค. 2560 สำนักข่าวไทย รายงานว่า สำนักบริหารการสื่อสารฯ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าตามที่ฝ่ายการตลาดซีพีออลล์ ได้ดำเนินโครงการทดลองจำหน่ายเบียร์สดที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จำนวน 18 สาขา ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น เนื่องจากมีคำแนะนำและความห่วงใยจากหลายภาคส่วน เมื่อฝ่ายบริหารของบริษัทรับทราบ จึงพิจารณาและมีคำสั่งให้ยุติโครงการทดลองดังกล่าวแล้ว

จี้สธ.อาศัยอำนาจตามกกฎหมาย ห้ามตู้กดเบียร์สดขายในร้านสะดวกซื้อ

วันเดียวกัน (10 ต.ค.60) เมื่อเวลา เวลา13.00 น. ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) คำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์  เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา กว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านทาง นพ.สมบัติ  แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุข  คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะตู้กดขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ และร้านโชว์ห่วย เพื่อป้องกันปัญหาเมาแล้วขับ อุบัติเหตุบนท้องถนน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

คำรณ กล่าวว่า เครือข่ายฯทราบว่าวันนี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551มีวาระเรื่องการขายเบียร์สดแบบกดดื่มในร้านสะดวกซื้อเข้าหารือด้วย จึงต้องการมาติดตามความชัดเจนจากสธ.และแสดงจุดยืน คัดค้านการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อทุกรูปแบบ โดยขอให้สธ.นำข้อเสนอไปพิจารณาดังนี้ 1.จากความผิดที่เกิดขึ้นแล้วกับร้านสะดวกซื้อทั้งสองราย คือ เซเว่นอิเลฟเว่น และแฟมิลี่มาร์ท ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  และไม่ควรเปิดช่องว่างให้เกิดการตีความอันไม่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. เร่งยกร่างอนุบัญญัติ เป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  กำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะตู้กดเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ หรือร้านในลักษณะเดียวกัน อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา30 (6) เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  

3.ขอขอบคุณคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุข  ที่ส่งสัญญาณล่าสุดไม่ต้องการให้มีการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ   และขอให้กำลังใจการทำงานเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนลดผลกระทบ  ตลอดจนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ และ 4.ขอเรียกร้องต่อบริษัท สิงห์คอเปอร์เรชั่น  จำกัด เจ้าเบียร์ลีโอ  และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เจ้าของเบียร์ช้าง ให้คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมให้มากกว่านี้ และหยุดการหาช่องทางหลบเลี่ยงกฎหมายเพียงเพื่อประโยชน์ทางการค้า ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

“เพราะเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการ จึงไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้มีเบียร์สดขาย ที่สำคัญอย่าให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่เอาเบียร์สดมาอยู่ในร้านสะดวกซื้อ ที่มีอยู่ทุกกซอกซอย ใกล้แหล่งชุมชน ยิ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงเท่าตัว คนดื่มต้องดื่มในร้านเพราะกลัวเสียรสชาติ ทำให้คนเมาอยู่ในร้าน เมื่อเด็กๆจะ ไปร้านเซเว่นพ่อแม่ต้องเตือนให้ระวังคนเมา กลายเป็นสถานที่เสี่ยงของชุมชน และครอบครัว” คำรณ กล่าว