เตรียมเดินหน้าตั้ง 'พรรคประชาชนปฏิรูป' ชูนโยบาย ‘ดันประยุทธ์เป็นนายก’

ไพบูลย์ นิติตะวัน ยืนยันรอ คสช. ปลดล็อคการทำกิจกรรมของพรรคการเมือง เตรียมยื่นจัดตั้ง “พรรคประชาชนปฏิรูป” ชูนโยบายเด่นเอาคนใหม่ๆ มาทำงาน พร้อมหนุนประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป เพราะเหมาะสมที่สุดหากเทียบกับคนอื่นๆ

ไพบูลย์ นิติตะวัน : แฟ้มภาพ

16 ต.ค. 2560 มติชนออนไลน์ และ  Voice TV รายงานตรงกันว่า ไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) เปิดเผยว่าเตรียมตั้ง 'พรรคประชาชนปฏิรูป' ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเพื่อประชาชน  เนื่องจากที่ผ่านมาพรรคการเมืองมีลักษณะผูกขาดเป็นพรรคนายทุน ทำให้การเมืองล้มเหลว ซึ่งการตั้งพรรคครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือของประชาชนในการนำไปสู่การปฏิรูป เช่นปฏิรูปการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้พรรคการเมืองนี้เป็นเครื่องมือของประชาชน ซึ่งเห็นว่านายกฯไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง ยกตัวอย่างในตอนนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเทียบกับบุคคลอื่น 

ทั้งนี้พรรคประชาชนปฏิรูป ยึดหลักการดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นพรรคการเมืองที่ตรวจสอบได้ เข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และผู้มาร่วมต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสาธารณะ ซึ่งพรรคจะหลีกเลี่ยงการดึงอดีตส.ส.มาเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา นอกจากนี้หากคสช.ผ่อนปรนคำสั่งให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้ ตนพร้อมจะยื่นเรื่องเพื่อขอจัดตั้งพรรค

“อุดมการณ์ของเราเน้นกระบงนการว่าจะต้องกำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นพรรคการเมืองที่สะอาดจริงๆ เป็นพรรคการเมืองที่ไม่มีอามิสสินจ้างใดๆ ผู้ที่มาร่วมจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ เข้ามาทำงานการเมืองเอประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งหมดนี้คือหลักการของการตั้งพรคคประชาชนปฏิรูป ทั้งนี้ โดยหลักการเราคงหลีกเหลี่ยงหรือคงไม่เอาอดีต ส.ส. มาร่วม เพราะต้องการให้คนใหม่ๆ ที่มีจิตสาธารณะเข้ามาร่วม เพราะต้องการให้คนใหม่ๆ ที่มีจิตสาธารณะเข้ามาเป็นสมาชิคพรรคและลง ส.ส. ของพรรค อย่างไรก็ตาม หากกระบวนการออกระเบียบของ กกต. เสร็จเรียบร้อย และทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปลดลิอกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมการเมืองได้ เราจะยื่นเรื่องเพื่อขอจัดตั้งพรรค” ไพบูลย์ กล่าว