ประยุทธ์ ย้ำระบายน้ำยังดี ระบุปริมาณน้ำยังต่ำกว่าปี 54

ประยุทธ์ย้ำระบายน้ำยังเป็นไปได้ด้วยดี ระบุปริมาณน้ำยังต่ำกว่าปี 54 เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ห่วงเกษตรกรแนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกมุ่งเน้นลดรายจ่ายเพิ่มมูลค่าผลผลิต ย้ำรัฐบาลยินดีช่วยเหลือทุกรูปแบบ วอนทุกฝ่ายร่วมมือขจัดปัญหาการเกษตรที่เรื้อรัง

ภาพซ้ายมือจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ภาพขวามือจากเฟซบุ๊ก 'คำฝอย บ้านโคกอีโด่ย' 

24 ต.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าว ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (24 ต.ค.60) ถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้ ว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับการแก้ปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ในขณะนี้ โดยได้มีวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์น้ำ เมื่อปี 2554 พบว่า ปริมาณน้ำยังน้อยกว่าปี 2554 แต่ขณะเดียวกันก็ถือว่ายังมีปริมาณน้ำที่มาก สืบเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า  รัฐบาลมีความจำเป็นต้องระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำทั้งหมด  จึงส่งผลกระทบต่อประชาชนบางพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ แต่ข้อดีคือ หน้าแล้งจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำในระบบชลประทาน  ขอขอบคุณเกษตรกรที่ทำให้ 12 ทุ่งภาคกลาง รองรับได้เป็นแก้มลิง ขอให้มั่นใจว่า รัฐบาลจะเร่งรัดมาตรการดูแลเยียวยาทุกกลุ่ม ทั้งเกษตรกร ที่อยู่อาศัย และผู้ประกอบการ ขอให้ประชาชนติดตามการประชาสัมพันธ์ และประกาศเตือนต่างๆ ของทางราชการ  

“ขอยืนยันว่าจะดูแลทุกภาคส่วน ไม่ว่าเกษตรกร ที่อยู่อาศัยหรือผู้ประกอบการ ขอให้รับทราบว่ามีการดูแลอยู่แล้ว และพยายามจะทำให้ได้โดยเร็ว ถ้าทุกคนจะช่วยกันได้อีก ในเรื่องประกันภัยพิบัติ ประกันนาข้าว ที่มีกองทุน เราก็จะได้เงินเพิ่มมา ทุกคนต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะเพาะปลูกพืช ใช้น้ำ ต้องมีเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนใหญ่ รู้ว่าทุกคนเดือดร้อนหมด แต่ทำไงได้ ถ้าไม่ปล่อยน้ำก็ท่วมทั้งหมด แต่ถ้าปล่อยก็ท่วมบางพื้นที่และจะเข้าไปดู ขอให้เข้าใจตรงนี้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

“รัฐบาลนี้พยายามแก้ปัญหาในทุกเรื่องให้ได้มากที่สุด ดังนั้น เรื่องไหนที่ไม่ใช่ประเด็น ขอความร่วมมืออย่าสร้างความขัดแย้งขึ้นมาอีก ทั้งในวันนี้และอนาคต  ยืนยันว่า รัฐบาลเดินหน้าเพื่อให้เกิดการปฎิรูปในประเทศ โดยบางเรื่องได้ดำเนินการไปแล้ว จึงขอให้ทุกคนติดตาม และเป็นกำลังใจให้กันและกัน และหวังว่าสื่อมวลชน ก็จะช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้น” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก วอนทุกร่วมมือขจัดปัญหาการเกษตรที่เรื้อรัง

ขณะที่วานนี้ (23 ต.ค.60) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ ใช้เวลาช่วงวันหยุดทบทวนภารกิจและปัญหาสำคัญของบ้านเมือง โดยเฉพาะปัญหาปากท้องและชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยย้ำว่าการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสม การทำไร่นาสวนผสมควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ ปลา สุกร ฯลฯ เพื่อให้มีรายได้เสริมและลดรายจ่ายของครอบครัว ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางที่ควรนำไปประยุกต์ใช้

“การทำให้สินค้าเกษตรมีราคาดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ที่สำคัญคือการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรควรพิจารณาปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกโดยใช้พันธุ์ที่มีคุณภาพ ใช้วิธีอินทรีย์และนวัตกรรมเข้ามาช่วย เช่น ปลูกข้าวอินทรีย์ แปรรูปยาง หรือปลูกปาล์มที่ให้น้ำมันสูงขึ้น เพราะตลาดมีความต้องการมาก ขณะเดียวกันต้องลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งการจ้างคน การใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่จำเป็น และประหยัดการใช้น้ำ 

นอกจากนี้ ควรรวมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็ง สร้างอำนาจต่อรอง เพื่อไม่ให้ถูกกดราคา โดยรัฐบาลกำลังจัดหาและพัฒนาตลาด ทั้งตลาดทั่วไปและตลาดเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้รักสุขภาพ กลุ่มที่ชอบสินค้าแปลกใหม่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ค้าสามารถขายสินค้าได้โดยตรง โดยจะกระจายอยู่ทั่วประเทศและขยายไปยังต่างประเทศด้วย”

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่า หากพี่น้องเกษตรไม่ร่วมมือหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร ก็คงไม่มีรัฐบาลใดช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้ นอกจากใช้วิธีพยุงราคาซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่มีวันจบสิ้น เปรียบเหมือนการให้ยาเลี้ยงไข้แต่ไม่มีวันหาย ที่ผ่านมาการปลูกพืชตามกระแสจนปริมาณล้นตลาดเป็นปัญหาใหญ่ ทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ดังนั้น เมื่อทุกคนมองเห็นจุดอ่อน มีการยื่นข้อเรียกร้อง และภาครัฐบาลรู้ความต้องการของตลาด ทั้งเกษตรกรและรัฐบาลจึงต้องพร้อมใจกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

“รัฐบาลยินดีสนับสนุน ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปให้คำแนะนำ เพื่อทำงานร่วมกัน รวมทั้งอยากให้พี่น้องเกษตรกรไปติดต่อพูดคุยปรึกษาหารือกับบุคลากรด้านการเกษตรทุกระดับที่อยู่ในพื้นที่ หรือศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่กว่า 880 แห่งทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาความรู้ และปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ยกระดับรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเองและครอบครัว”

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ข่าวสดออนไลน์และ เฟซบุ๊กคำฝอย บ้านโคกอีโด่ย

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์