กวีประชาไท: รำลึกสิบเอ็ดปี นวมทอง ไพรวัลย์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

และแล้วก็เวียนมาอีกคราหน
แลกชีพชนม์บนถนนบนความหมาย
สารที่สื่อคือเสรีที่วอดวาย
ถูกทำลายด้วยปลายหอกกระบอกปืน

เขามิอาจนิ่งเฉยเลยขับรถ
โศกสลดอดตายกายกลับฟื้น
เจ็บสาหัสรัฐเสรีมิกลับคืน
บ้างหยิบยื่นไม้ดอกบอกชอบใจ

เมื่อครั้งแรกแลกชีวิตกลับผิดหวัง
เขาจึงยังหวังอีกครั้งไม่หวั่นไหว
ครั้งที่สองลองตายให้สาใจ
อยู่ทำไมในระบอบมิชอบธรรม

สิ้นตุลาคราสิ้นใจไม่สิ้นชื่อ
ให้เล่าลือคือ “นวมทอง” ผ่องผุดล้ำ
สิ้นตุลาคราสิ้นใจไม่สิ้นวีรกรรม
อัตวินิบาตซ้ำจำจดจาร

และแล้วก็เวียนมาอีกคราครั้ง
เลือดรินหลั่งลงดินยินขับขาน
สิบเอ็ดปีที่ผ่านผันวันคืนวาน
เติมตำนานหาญกล้าประชาชน

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์