กวีประชาไท: รำลึกสิบเอ็ดปี นวมทอง ไพรวัลย์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

และแล้วก็เวียนมาอีกคราหน
แลกชีพชนม์บนถนนบนความหมาย
สารที่สื่อคือเสรีที่วอดวาย
ถูกทำลายด้วยปลายหอกกระบอกปืน

เขามิอาจนิ่งเฉยเลยขับรถ
โศกสลดอดตายกายกลับฟื้น
เจ็บสาหัสรัฐเสรีมิกลับคืน
บ้างหยิบยื่นไม้ดอกบอกชอบใจ

เมื่อครั้งแรกแลกชีวิตกลับผิดหวัง
เขาจึงยังหวังอีกครั้งไม่หวั่นไหว
ครั้งที่สองลองตายให้สาใจ
อยู่ทำไมในระบอบมิชอบธรรม

สิ้นตุลาคราสิ้นใจไม่สิ้นชื่อ
ให้เล่าลือคือ “นวมทอง” ผ่องผุดล้ำ
สิ้นตุลาคราสิ้นใจไม่สิ้นวีรกรรม
อัตวินิบาตซ้ำจำจดจาร

และแล้วก็เวียนมาอีกคราครั้ง
เลือดรินหลั่งลงดินยินขับขาน
สิบเอ็ดปีที่ผ่านผันวันคืนวาน
เติมตำนานหาญกล้าประชาชน

 

แสดงความคิดเห็น