สนช. เผยพิจารณากฎหมาย ป.ป.ช. เสร็จเดือนธันวาคม พร้อมรับ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ไว้พิจารณา

ประธาน สนช. กำชับให้สมาชิกเร่งพิจารณา พ.ร.ป. ว่าด้วย ป.ป.ช. คาดเสร็จภายในเดือนธันวาคม เผยเป็นกฎหมายลูกที่มีเนื้อหายาวที่สุด พร้อมกันนี้ที่ประชุมมีมติรับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหารไว้พิจารณา พลเอกอุดมเดช เผยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม

2 พ.ย. 2560 พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... หรือ พ.ร.ป.ว่าด้วย ป.ป.ช. ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นผู้เสนอ ในการประชุม สนช. วันนี้ ( 2 พ.ย.60) ถือว่าเป็นร่างกฎหมายลูกที่มีเนื้อหายาวที่สุดซึ่ง กรธ.ส่งมาให้ สนช.เมื่อวานนี้ (1 พ..ย.60) ทำให้ สนช.เหลือเวลาพิจารณาร่างกฎหมายลูกดังกล่าว 58 วัน ดังนั้นจึงได้กำชับให้สมาชิกเร่งพิจารณาร่างกฎหมายลูกดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ โดยเรื่องใดที่ประเด็นใหญ่ให้มีการอภิปรายในที่ประชุม หากตกลงกันไม่ได้ให้สงวนคำแปรญัตติไว้ อาทิ  เรื่องการเซ็ทซีโร่กรรมการ ป.ป.ช. และอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ส่วนเรื่องถ้อยคำที่ไม่กระทบกับหลักการสำคัญให้คณะกรรมาธิการวิสามัญเจรจาตกลงกันให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เสียเวลาการพิจารณาในที่ประชุม ทั้งนี้คาดว่าร่างกฎหมายลูกดังกล่าว สนช.จะพิจารณาแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้

ประธาน สนช.กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สนช.ยังเหลือการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ รวม 13 ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร่างกฎหมายที่มีข้อพิจารณาค่อนข้างเยอะ และร่างกฎหมายบางฉบับต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา 60 วัน ทำให้ภาระหนักตกอยู่ที่คณะกรรมาธิการที่พิจารณาร่างกฎหมาย ดังนั้นจึงได้เน้นย้ำให้สมาชิกไม่ควรเป็นคณะกรรมาธิการพร้อมกันหลายคณะ เนื่องจากร่างกฎหมายมีข้อพิจารณาเยอะแต่มีกรอบระยะเวลาการพิจารณาที่จำกัด เพื่อให้มีเวลาการพิจารณาร่างกฎหมายอย่างเต็มที่

ขณะเดียวกันในการประชุมได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเห็นด้วย 203 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน 22 คน มาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 4 คน สนช. 17 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

พลเอก อุดมเดช สีตะบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยไม่นำชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหารผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่   

ขณะสมาชิก สนช. เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากมองว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ให้ได้รับความเท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือน แต่ขณะเดียวกันได้ฝากข้อกังวลและข้อสังเกตในหลายประเด็น อาทิ การได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีการผลิตผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นแล้วจะสามารถโอนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมที่ไม่ใช่สายวิชาการได้หรือไม่ รวมถึงข้อกังวลที่ว่าด้วยวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษานั้น ควรเพิ่มเติมถ้อยคำให้เทียบเคียงสอดคล้องกับบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่ในการสอนทุกกระทรวงมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

ที่มาจาก เว็บข่าวรัฐสภา 1 , 2

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์