47 นักศึกษาเกษตรไทยในอิสราเอลร้องชะลอการจัดทำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช

47 นักศึกษาเกษตรไทยในอิสราเอล ออกจดหมายเปิดผนึก ร้องต่อ รมว.เกษตรฯ ชะลอการดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ แนะทำความเข้าใจต่อเกษตรกร โดยเฉพาะรายย่อยทั่วประเทศอย่างทั่วถึง รับฟังความคิดอย่างรอบด้านก่อน

แฟ้มภาพ

2 พ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 47 นักเรียนนักศึกษาไทย ซึ่งกำลังศึกษาและฝึกปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรในประเทศอิสราเอลลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกข้อเรียกร้องต่อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จดหมายดังกล่าวระบุถึงกรณีที่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อยู่ระหว่างการจัดทำ และเสนอร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนฉบับเดิม(พ.ศ.2542) โดยมีสาระเกี่ยวกับ การควบคุมพันธุกรรมพืชและการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต การควบคุมพันธุกรรมพืชและการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต โดย 47 นักเรียนนักศึกษาไทยกลุ่มนี้มีความห่วงกังวล จึงขอยื่นข้อเรียกร้อง ขอให้กระทรวงเกษตรฯ ชะลอการดำเนินการเสนอร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อให้เวลาในการทำความเข้าใจต่อเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศอย่างทั่วถึง รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆอย่างรอบด้าน โดยไม่จำกัดเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง เว็บไซต์เท่านั้น

รวมทั้งขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งหามาตรการในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและควรหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากกว่าการมุ่งสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพันธุ์ ของนักปรับปรุงพันธุ์และบริษัทเมล็ดพันธุ์เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรไทยมีต้นทุนการผลิตสูง ทั้งในด้านพันธุ์ พืช สารปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารควบคุมกำจัดศัตรูพืช ทำให้กระทบต่อศักยภาพการแข่งขัน ของเกษตรกรไทยในตลาดโลก และขอให้มุ่งสร้างกลไกพัฒนาการผลิตพืชอาหารที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นมรดกทางพันธุกรรมและวัฒนธรรมของประเทศไทย มากกว่าการสร้างเงื่อนไขให้มีการผลิตพืชน้อยชนิด ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์เอกชน ซึ่งเน้นการผลิตเฉพาะพันธุ์พืชที่มีศักยภาพในการสร้าง ผลกำไร

รายละเอียดจดหมาย : 

 

จดหมายเปิดผนึก

กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล

พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

เนื่องจากในขณะนี้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อยู่ระหว่างการจัดทำ และเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่ เพื่อใช้แทนฉบับเดิม(พ.ศ.2542) โดยมีสาระเกี่ยวกับ การควบคุมพันธุกรรมพืชและการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต

พวกเราในนามนักเรียนนักศึกษาไทยตามรายชื่อท้ายจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ ซึ่งกำลังศึกษาและฝึก ปฏิบัติงานทางด้านการเกษตรในประเทศอิสราเอล ได้รับทราบข้อมูลและมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอยื่นข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชะลอการดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้เวลาในการทำความเข้าใจต่อเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศอย่างทั่วถึง รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆอย่างรอบด้าน โดยไม่จำกัดเฉพาะการรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง เว็บไซต์เท่านั้น เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์นั้นคับแคบเกินไปสำหรับร่างกฎหมายสำคัญ ฉบับนี้ ซึ่งผูกพันไปถึงอาหารของเราในวันพรุ่งนี้และความเป็นอยู่ของลูกหลานเราในวันข้างหน้า

2. ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งหามาตรการในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญและควรหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนมากกว่าการมุ่งสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพันธุ์ ของนักปรับปรุงพันธุ์และบริษัทเมล็ดพันธุ์เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรไทยมีต้นทุนการผลิตสูง ทั้งในด้านพันธุ์ พืช สารปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินและสารควบคุมกำจัดศัตรูพืช ทำให้กระทบต่อศักยภาพการแข่งขัน ของเกษตรกรไทยในตลาดโลก

3. ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งสร้างกลไกพัฒนาการผลิตพืชอาหารที่มีความหลากหลาย ซึ่งเป็นมรดกทางพันธุกรรมและวัฒนธรรมของประเทศไทย มากกว่าการสร้างเงื่อนไขให้มีการผลิตพืชน้อยชนิด ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์เอกชน ซึ่งเน้นการผลิตเฉพาะพันธุ์พืชที่มีศักยภาพในการสร้าง ผลกำไร

เนื่องจากพวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีทางการเกษตรในภูมิประเทศแบบทะเลทราย และความ พยายามในการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศอิสราเอล ทำให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายและความมั่งคั่งทางพันธุกรรมที่ประเทศไทยมีและเป็นจุดเด่นของเราเสมอมา เพราะความหลากหลายทางชีวภาพอาจเป็นคำตอบของคำถามที่เรายังไม่ได้ถาม

NO FARMERS NO FOOD NO FUTURE

ขอแสดงความนับถือ

นายเจษฎา เสือหาญ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายวินัย เดชะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายอดิศร เสาร์ศรีน้อย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายสุเชษฐ์ พุฒิไพโรจน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายมูหะหมัดซอบรี ยูโซะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายเกียรติศักดิ์ สุทมาส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นายชัยนิยม บุญย่อ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายเจียระไน นะแส คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นายวรวุฒิ มาตย์วังเเสง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

นายอิทธิพงษ์ แก้วกองเงิน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

นายโอฬาร ภูสีเขียว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

นางสาวนารีนาถ สิงห์บัญชา แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

นางสาวผกากรอง สุดเฉลียว แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

นายอรรถพล เลือดกาญจนะ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

นายสุรศักดิ์ ลาเลิศ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

นายพิเศษ เอื้อวิบูลย์ศรี แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

นายอนันท์ ขอรับกลาง แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

นางสาวขนิษฐา ผาลึก แผนกพืชศาสตร์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

นายปฏิภาณ ไชยปัญญา แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

นางสาวสิริรักษ์ ภูยงค์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวเกตุมณี รัตนทิพย์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวหมี่จู เช่อหมื่อ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวปิยวรรณ พิณพงษ์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาววิชุดา กุลทลทัศน์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวจตุพร พุทธเกษม แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวอุไรพร สิงบุดดี แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวนฤมล บุญคง แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวฐิตารีย์ ชัยสิทธิ์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวจินตนา ช านาญเขา แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวสุวิภา เจริญรัมย์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวนิสา อุ่นศิลป์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายบัลลังค์ คุณุ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายอาทิตย์ กองเงิน แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายโชคชัย ไกรนอก แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายนุฒินันท์ เเสงจันทร์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายศุภเกียรติ บุณยเกียรติ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ศรีกุม แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายเอกวราวุฒิ ดีรักษา แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายภิเศก แพทย์หลวง แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายวิจัย เลาต๋า แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายพุธชาติ มาลาศรี แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายกรตพร ศุขหงษ์ทอง แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายธเนศทรัพย์ วงศา แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายสันติภาพ ศรีวัฒนพงศ์ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายสุชาติ แซ่ว่าง แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นางสาวนพรัตน์ นนท์ชนะ แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

นายพงษ์สิทธิ์ สีคาม แผนกพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น