สนช.ไฟเขียวรับหลักการ ร่าง ก.ม.เพิ่มเงินวิทยฐานะทหารปฏิบัติงานด้านการสอน

สนช. รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ พล.อ.อุดมเดช ระบุเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่  

แฟ้มภาพ

2 พ.ย. 2560 เว็บไซต์วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุม มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเห็นด้วย 203 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน 22 คน มาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) 4 คน สนช. 17 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน 30 วัน

พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหารประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยไม่นำชั้นยศทางทหารมาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานทางวิชาการของข้าราชการทหารผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเพิ่มบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการทหาร ประเภทวิทยฐานะ เพื่อให้ข้าราชการทหารผู้ปฏิบัติงานด้านการสอนมีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นไปโดยสอดคล้องกับภาระหน้าที่   

ขณะสมาชิก สนช. เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลักการและเหตุผลของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากมองว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ให้ได้รับความเท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือน แต่ขณะเดียวกันได้ฝากข้อกังวลและข้อสังเกตในหลายประเด็น อาทิ การได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีการผลิตผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ้น เมื่อได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นแล้วจะสามารถโอนกลับมาสู่ตำแหน่งเดิมที่ไม่ใช่สายวิชาการได้หรือไม่ รวมถึงข้อกังวลที่ว่าด้วยวิทยฐานะสำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน ที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษานั้น ควรเพิ่มเติมถ้อยคำให้เทียบเคียงสอดคล้องกับบุคลากรทางการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐทำหน้าที่ในการสอนทุกกระทรวงมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์