ศาลสืบพยานถึงเที่ยงคืน คดี 16 ส.อบต. ฟ้อง 6 ชาวบ้านฅนรักษ์บ้านเกิด ฐานข่มขืนใจ

ศาลจังหวัดเลย สืบพยานคดีข่มขืนใจ ที่ 16 สมาชิก อบต.เขาหลวงยื่นฟ้อง 6 ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด กรณีมีความวุ่นวายในการประชุมสภา อบต. ในวาระพิจารณาต่ออายุการขอใช้พื้นที่ป่าไม้-ส.ป.ก. สืบพยาน 5 ปากใช้เวลาถึงเที่ยงคืน

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2560 นักข่าวพลเมือง TPBS รายงานว่า เวลา 09.00 น. ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย เดินทางไปที่ศาลจังหวัดเลยเพื่อไปร่วมรับฟังศาลนัดสืบพยานโจทก์ ในคดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดเลยเป็นโจทก์ ฟ้องพรทิพย์ หงชัย กับพวกรวม 6 คน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง (ส.อบต.เขาหลวง) 16 คน เป็นโจทก์ร่วม จากเหตุการณ์ “ปาเก้าอี้” ในที่ประชุมสภา อบต.เขาหลวง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 จากความขัดแย้งกรณีเหมืองทองขอต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และ ส.ป.ก.

ชาวบ้าน 6 คน ถูกยื่นฟ้องในฐานความผิดร่วมกันขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกันกระทำตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป, ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้น หรือจำยอมต่อสิ่งนั้น โดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป, ร่วมกันทำให้ผู้อื่นกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญและใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ 5 ปาก จากทั้งหมด 16 ปาก ให้แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม จนถึงเวลา 16.33 น. ยังเหลือสืบพยานโจทก์อีก 4 ปาก ผู้พิพากษาจึงมีความเห็นว่าจะสืบพยานโจทก์ต่อจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ ทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งทยอยกลับบ้านเพื่อไปเตรียมอาหารมาให้ชาวบ้านที่ยังอยู่ที่ศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ว่าชาวบ้านหลายสิบคนยังคงปักหลักอยู่ร่วมฟังการสืบพยายานโจทก์ของศาลจนถึงเวลาเกือบเที่ยงคืน โดยบางคนทนไม่ไหวต้องหาเสื่อและผ้ามาปูนอน บางคนก็ฟุบหลับอยู่กับเก้าอี้

เวลา 23.40 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลสืบพยานโจทก์ทั้ง 5 ปากในวันนี้เสร็จสิ้นแล้ว ด้านชาวบ้านทะยอยออกจากตัวอาคารมารวมตัวที่สนามเพื่อฟังการสรุปผลจากทนายความ

เวลา 23.47 ทนายสรุปคดีในวันนี้ว่า สืบพยานฝ่ายโจทก์ไป 5 ปาก เหลือพยานโจทก์อีก 11 ปาก ผู้พิพากษาจะสืบพยานโจทก์พรุ่งนี้ให้เสร็จ แล้ววันต่อไปจะเริ่มสืบพยานฝ่ายจำเลย

จากที่ก่อนหน้านี้ ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 7-10 พ.ย. 2560 และสืบพยานจำเลยวันที่ 21-24 พ.ย. 2560

สำหรับชาวบ้าน 6 คน ที่ตกเป็นจำเลยในคดีนี้ ประกอบด้วย
มงคล ไชยจำเริญ
วุต แก้วกัณหา
วุฒิศักดิ์ มะโหรี
ทองพูล สุทธิสอน
พรทิพย์ หงชัย และ
ภัทราภรณ์ แก่งจำปา

สมาชิก อบต.เขาหลวง เขตโซนบน ทั้ง 16 คน ประกอบด้วย
1. ปัดใจ ศรีทุมสุข ส.อบต. บ้านแก่งหิน หมู่ 4
2. แตง ตองหว้าน ส.อบต. บ้านแก่งหิน หมู่ 4
3. วัชรพงษ์ บัวบานบุตร ส.อบต บ้านนาซำแซง หมู่ 5 และรองประธานสภา
4. ทนงศักดิ์ พรหมศรี ส.อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ 5
5. สุระศักดิ์ ดวงจำปา ส.อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ 6 และเลขานุการสภา
6. นิกร ศรีโนนสุข ส.อบต. บ้านนาซำแซง หมู่ 6
7. กรรติการ มุลทา ส.อบต. บ้านขอนแก่น หมู่ 7
8. ทรงวุฒิ บัวระพันธ์ ส. อบต. บ้านขอนแก่น หมู่ 7
9. กิตติพงษ์ นิพวงลา ส.อบต. บ้านน้ำทบ หมู่ 8
10. อ็อด บุตรศรี ส.อบต. บ้านน้ำทบ หมู่ 8
11. วิษณุ บัวบานบุตร ส.อบต. บ้านนาหลวง หมู่ 9
12. รวยล้น สอนสุภาพ ส.อบต. บ้านนาหลวง หมู่ 9
13. บัญเทา สิงมะทาพรม ส.อบต. บ้านยางเดี่ยว หมู่ 10
14. ศักดิโชติ เรือนยศ ส.อบต. บ้านยางเดี่ยว หมู่ 10
15. วีระพล กัตติยะ ส.อบต. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 11
16. ขุนเที่ยง มหาพรม ส.อบต. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 11

ทั้งนี้ ตามคำฟ้องในคดี ระบุว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2559 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 12-13 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาอบต.เขาหลวง โดยจำเลยทั้ง 6 ได้รับอนุญาตให้ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลากลางวัน จำเลยทั้ง 6 ได้บังอาจร่วมกันกระทำความผิด และจำเลยที่ 2 ได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฏหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ

(ก) จำเลยทั้ง 6 ได้บังอาจร่วมกันข่มขืนใจผู้เสียหายทั้ง 16 เจ้าพนักงานตามกฏหมายดังกล่าวในฟ้องที่ 1 โดยทำให้เกิดความกลัว ต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ขณะที่ผู้เสียหายทั้ง 16 กำลังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2559 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง วาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ความเห็นชอบในการต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยเพื่อทำเหมืองแร่ทองคำและยื่นขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อนำทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดินมาใช้ประโยชน์ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด อันเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ ด้วยการกล่าววาจาข่มขู่ ตะโกนว่า “บุก” และเอะอะโห่ร้อง โวยวายส่งเสียงดังในลักษณะขู่เข็ญทำให้ผู้เสียหายทั้ง 16 เกิดความกลัวและตกใจจากการขู่เข็ญนั้นและร่วมกันขัดขวางผู้เสียหายทั้ง 16 เจ้าพนักงานพึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายและขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย โยนเก้าอี้ ขว้าง ปา กระดาษสิ่งของ ขวดพลาสติกใส่ผู้เสียหายทั้ง 16

จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายทั้ง 16 เกิดความกลัวว่าจะเกิดอัตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำจากจำเลยทั้ง 6 ตามที่ข่มขู่ ใช้กำลังประทุษร้ายและขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ดังกล่าว จนผู้เสียหายทั้ง 16 ต้องจำยอมกระทำการยุติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2559 ในวาระที่ 4 ดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมาย

(ข) จำเลยที่ 2 ได้บังอาจใช้กำลังประทุษร้าย ทรงวุฒิ บัวระพันธุ์ ผู้เสียหายที่ 10 โดยใช้มือทุบตี ผู้เสียหายที่ 10 หลายครั้ง แต่ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ

ถือว่าเป็นความผิดต่อกฏหมาย และบทมาตราดังนี้ ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 58,83,91,138,140,309,391,392

000000

คดีชาวบ้านเหมืองทองเลยในเดือนพฤศจิกายนประกอบด้วย

1. ศาลจังหวัดเลยนัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 7 พ.ย. 2560 ในคดี ส.อบต.เขาหลวง เขตโซนบน 16 คน ฟ้องคดีข่มขืนใจกับพรทิพย์ หงชัย กับพวกรวม 6 คน กรณีเหตุวุ่นวายในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ปมเหมืองขอใช้พื้นที่ป่าไม้-ส.ป.ก.เพื่อทำเหมืองทอง

2. วันที่ 17 พ.ย. 2560 ฟังศาลปกครองอุดรนัดฟังคำพิพากษาคดีเพิกถอนใบรายงานไต่สวนภูเหล็ก

3. วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดเลยนัดสืบพยานโจทก์ในคดีชาวบ้านฟ้องกลับเหมืองทองข้อหาละเมิด เรียกค่าเสียหายจากกรณีที่บริษัท ทุ่งคำ จำกัด ฟ้องตัวเเทนชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด เรียกค่าเสียหาย 50 ล้านบาท จากการทำป้าย “หมู่บ้านนี้ไม่เอาเหมือง” ที่ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน และป้าย “ปิดเหมือง ฟื้นฟู” ริมถนนสาธารณะในหมู่บ้าน

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์