จัดงบดูแลผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงปี 61 ‘1.2 พันล้าน’ ดึงท้องถิ่นร่วมจัดแล้วกว่า 4 พันแห่ง

สปสช.ชู 'กองทุน LTC เทศบาลอุโมงค์' บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมดูแล “ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” อย่างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมเผย ปี 61 รัฐบาลจัดสรรงบส่วนนี้ 1.2 พันล้าน ดึงท้องถิ่นร่วมจัดแล้วกว่า 4 พันแห่ง คาด 5 ปี ครอบคลุมทั้งประเทศ   

 

14 พ.ย.2560 รายงานข่างแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผ่านมา นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปสช. ลงพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน “กองทุนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care: LTC) และ “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดลำพูน” โดยมี ขยัน วิพรหมชัย นายกเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ขยัน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ราว 10 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุในประเทศจะเพิ่มเป็นร้อยละ 21 และในอีก 14 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 24 ของประชากร ส่งผลให้ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูณ์แบบ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงระบาดวิทยา การเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อแบบเฉียบพลันและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่นำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ศักยภาพครัวเรือนในการดูแลผู้สูงอายุถดถอยลงด้วยความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ปี 2559 รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

นายกเทศบาลตำบลอุโมงค์กล่าว ต่อว่า เทศบาลอุโมงค์มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 3,216 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 พื้นที่ เป็นจำนวนผู้สูงอายุสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดลำพูนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการเข้าร่วมจัดระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทำให้ได้รับงบประมาณสนับสนุน ปี 2559 จำนวน 920,000 บาท ส่งผลให้เกิดการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลอุโมงค์” บริหารโดยคณะกรรมการ มีผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager : CM) จำนวน 3 คน  และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver : CG) จำนวน 23 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม ในการดูแลผู้สูงอายุแต่ละรายมีการวางแผนดูแลร่วมกับคณะอนุกรรมการ LTC จังหวัด ประกอบด้วย สสจ.ลำพูน, สสอ.เมืองลำพูน ผู้แทน รพ.ลำพูน และ รพ.สต.ในพื้นที่ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลจำนวน 122 คน    

นอกจากนี้เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุครบวงจร ชุมชนยังมีระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุข เช่น การจัดตั้ง “ชมรมอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์” มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุด้านอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน  

“การจัดตั้งกองทุน LTC เป็นงานใหม่ของ อปท.ระยะแรกการทำงานจึงค่อนข้างยากทั้งเรื่องการจัดระบบสนับสนุนและการตรวจสอบ แต่เมื่อบูรณาการจัดบริการสาธารณสุขกับบริการสังคมเข้าด้วยกัน จากการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายกเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าว  

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การดำเนินงานกองทุน LTC เทศบาลตำบลอุโมงค์นับเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดระบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เรื่องนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจัดงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 600 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 900 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาทในปี 2561 นี้ เพราะมองเห็นประโยชน์เพื่อดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ขณะนี้มี อปท.ราว 4,000 แห่งที่เข้าร่วมจัดตั้งระบบนี้แล้ว และคาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าครอบคลุม อปท.ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์