ยูนิเซฟเปิดแคมเปญ #โอกาสที่เท่าเทียม รณรงค์โอกาสเพื่อเด็กข้ามชาติในไทย

ยูนิเซฟเปิดตัวแคมเปญ #โอกาสที่เท่าเทียม รณรงค์เรื่องโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อเด็กข้ามชาติในประเทศไทย วิดีโอรณรงค์ชิ้นใหม่ #เด็กก็คือเด็ก เผยให้เห็นชีวิตจริงของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย


เมื่อเร็วๆ นี้ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ นักแสดงชื่อดัง และ Friend of UNICEF ได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ข้ามชาติในชุมชนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเธอได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้กับเด็กๆ ในชุมชนใหม่ ใหม่เป็นอีกเสียงหนึ่งที่มาร่วมรณรงค์ให้สังคมสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในชีวิต (ภาพโดย สุขุม ปรีชาพานิช)

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา รายงานจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ระบุว่า องค์การยูนิเซฟฯ เปิดตัวแคมเปญ #โอกาสที่เท่าเทียม หรือ #FightUnfair เพื่อสร้างความตระหนักในความไม่เท่าเทียมในชีวิตและอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาลของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย พรัอมจัดทำวิดีโอรณรงค์เรื่อง #เด็กก็คือเด็ก หรือ #AChildIsAChild โดยแคมเปญเรียกร้องให้สังคมมองข้ามสถานะของการเป็นเด็กข้ามชาติ แต่เป็นเด็กผู้ควรได้รับโอกาสในชีวิตอย่างเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป

วิดีโอเรื่อง #เด็กก็คือเด็ก ความยาว 5 นาที นำเสนอบทสนทนาจริงของเด็กไทยและเด็กข้ามชาติเกี่ยวกับชีวิต ความฝัน และสถานการณ์ในชีวิตจริงของเด็กข้ามชาติ ซึ่งขณะไม่สบายก็ไม่ได้ไปหาหมอ หรือไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่น วิดีโอชิ้นนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของเด็กไทยที่หวังว่าเด็กข้ามชาติจะได้มีโอกาสต่าง ๆ ในชีวิตอย่างที่พวกเขามี

โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “เด็กก็คือเด็ก ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหน ไม่ว่าจะเป็นเด็กข้ามชาติ เด็กผู้ลี้ภัย เด็กไร้สัญชาติ หรือเด็กพิการ พวกเขาควรได้ไปหาหมอเมื่อเขาเจ็บป่วย ได้ไปโรงเรียนและสำเร็จการศึกษาเหมือนเด็กคนอื่นๆ  เด็กทุกคนต้องการความรัก ความเอาใจใส่ การปกป้อง และโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเติมเต็มความฝันของตัวเองเพื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างที่ตนใฝ่ฝันจะเป็น”

ดาวิน กล่าวต่อไปว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายและนโยบายที่ดีที่เอื้อให้เด็กทุกคนรวมถึงเด็กข้ามชาติได้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น แต่ในทางปฏิบัติ เด็กเหล่านี้เผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานเนื่องจากหลากหลายสาเหตุ เช่น การถูกตีตราและเลือกปฏิบัติจากผู้คนในสังคม การต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ การกลัวที่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ การย้ายถิ่นที่อยู่เป็นประจำ และการขาดความรู้ในการเข้าถึงบริการ

ยูนิเซฟฯ รายงานด้วยว่า วิดีโอเรื่อง #เด็กก็คือเด็ก เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #โอกาสที่เท่าเทียม ของยูนิเซฟที่เปิดตัวไปเมื่อต้นปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมที่เด็กหลายล้านคนในประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ ผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า เด็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่หัวหน้าครอบครัวไม่พูดภาษาไทย  เด็กในครอบครัวยากจนและเด็กที่แม่มีการศึกษาน้อย มักมีพัฒนาการโดยรวมล้าหลังกว่าเด็กอื่น ๆ รวมทั้งด้านสุขภาพและการศึกษาด้วย

ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ นักแสดงชื่อดัง และ Friend of UNICEF เป็นอีกเสียงหนึ่งที่มาร่วมรณรงค์ให้สังคมสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้ใหม่ได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ข้ามชาติในชุมชนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเธอได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้กับเด็กๆ ในชุมชน

ภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ นักแสดงชื่อดัง และ Friend of UNICEF ได้ไปเยี่ยมเด็กๆ ข้ามชาติในชุมชนแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเธอได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้กับเด็กๆ ในชุมชนใหม่ ใหม่เป็นอีกเสียงหนึ่งที่มาร่วมรณรงค์ให้สังคมสนับสนุนให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในชีวิต (ภาพโดย สุขุม ปรีชาพานิช)

"การลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ใหม่เรียนรู้อะไรมากมาย เราอยู่ใกล้กันแค่นี้แต่ชีวิตเรากลับแตกต่างกันมากเหลือเกิน จริงๆ แล้วเด็กข้ามชาติก็คือเด็ก พวกเขามีพลังและมีความต้องการที่จะเรียนรู้ เด็กๆ เหล่านี้ควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับเด็กคนอื่น ๆ ทั่วไป” ใหม่ กล่าว 

รายงานข่าวจากยูนิเซฟฯ ยังระบุด้วยว่า แคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจาก Friends of UNICEF ท่านอื่นๆ ด้วยรวมทั้ง พีช – พชร จิราธิวัฒน์, หนูดี – วนิษา เรซ, ซิโก้ – เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง, พอลล่า เทย์เลอร์, นิชคุณ หรเวชกุล พร้อมทั้งศิลปินผู้มีชื่อเสียงอีกมากมาย อาทิ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ปัณฑพล ประสารราชกิจ หรือ ‘โอม’ ค็อกเทล เก่ง – ธชย ประทุมวรรณ และ หนึ่ง – จักรวาล เสาธงยุติธรรม ศิลปินเหล่านี้ได้เชิญชวนสาธารณชนให้มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับความไม่เสมอภาคเพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ยูนิเซฟเรียกร้องให้สังคมไทยเปิดใจเหมือนกับที่เด็กๆ ในวิดีโอเป็น คือยอมรับเด็กข้ามชาติ และเห็นว่าเด็กทุกคนก็คือเด็ก พร้อมร่วมกันสนับสนุนให้เด็กทุกคนในประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีวัยเด็กและอนาคตที่ดีต่อไป พร้อมบอกเล่าเรื่องราวและแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียผ่าน #เด็กก็คือเด็ก และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.unicef.or.th/achildisachild

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์