ป.ป.ช.ประเมินคุณธรรม 422 หน่วยงานรัฐ พบ 5 องค์กรอิสระ ป.ป.ช.คะแนนสูงสุด

สำนักงาน ป.ป.ช. เผยผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 422 หน่วยงานภาครัฐ พบส่วนองค์กรอิสระ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้คะแนนสูงสุด ขณะที่ ต่ำสุดคือ สำนักงานผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส่วนกองทัพบก ได้ 77.94 คะแนน 

อ่านประกาศผลทั้งหมดได้ที่ https://www.nacc.go.th//images/article/freetemp/article_20171117092622.pdf

17 พ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (16 พ.ย.60) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจัดทำโดย ป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐจำนวน 422 หน่วยงาน 

สำหรับการประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี 1.ดัชนีความโปร่งใส 2.ดัชนีความพร้อมรับผิด 3.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยคะแนนประเมินระหว่าง 80 – 100 ถือว่า อยู่ในเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในระดับที่สูงมาก 60 – 79.99 อยู่ในระดับสูง 40 – 59.99 อยู่ในระดับปานกลาง 20 – 39.99 อยู่ในระดับต่ำ 0 – 19.99 อยู่ในระดับต่ำมาก ซึ่งไม่พบว่า มีหน่วยงานใดได้คะแนนในเกณฑ์ต่ำและต่ำมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยงาน ศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) 3 หน่วยงาน นั้น สำนักงานศายุติธรรมได้คะแนนสูงสุดที่ 92.37 คะแนน ขณะที่องค์กรอิสระ 5 หน่วยงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้คะแนนสูงสุด ที่ 90.44 คะแนน ต่ำสุดคือ สำนักงานผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 71.20 คะแนน ส่วนอัยการพบว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้ 78.98 คะแนน หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 2 หน่วยงานคือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้คะแนนใกล้เคียงที่ 82.70 และ 82.94 ตามลำดับ ขณะที่รัฐวิสาหกิจ คะแนนสูงสุดตกเป็น ธนาคาราคารสงเคราะห์ 97.97 คะแนน 

กองทัพบก ได้ 77.94 คะแนน กองทัพเรือได้ 88.91 คะแนน กองทัพอากาศได้ 83.99 คะแนน ขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้ 86.12 คะแนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ 73.87 คะแนน
 
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อปีที่แล้ว 29 ก.ย. 2559 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ผลจากโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 115 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน นั้น ซึ่งปรากฏว่า สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ในอันดับที่ 100 ได้เพียง 73.52 คะแนนเท่านั้น โดยขณะนั้น สรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ชี้แจงว่า สำหรับ สำนักงาน ป.ป.ช. สังคมอาจจะมองเรื่องความโปร่งใสเกี่ยวกับการขอข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลทางคดีอันนี้จึงอาจเป็นจุดที่ทำให้ได้คะแนนประเมินในปีนี้ไม่สูง แต่เรื่องนี้ ป.ป.ช. มีความจำเป็นเนื่องจากข้อมูลทางคดีมีผลต่อการพิจารณา มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในคดี ทำให้บางครั้งไม่อาจให้ข้อมูลหรือเปิดเผยได้ซึ่งก็คงต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์