ต.ค. 2560 ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง 21,873 คน ว่างงาน 144,590 คน

เดือน ต.ค. 2560 พบแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน ม.33 ถูกเลิกจ้าง 21,873 คน ว่างงาน 144,590 คน มีแรงงานเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น  255,884 คน 
 
21 พ.ย. สำนักเศรษฐกิจการแรงงานเปิดเผยตัวเลข ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือน ต.ค. 2560 พบว่าด้านสถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,695,748 คนมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนต.ค. 2559) ซึ่งมีจำนวน 10,439,864 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ของเดือน ต.ค. 2560 เทียบกับเดือน ก.ย. 2560 พบว่าในเดือน ต.ค. 2560 มีอัตราการขยายตัว (YoY) อยู่ที่ร้อยละ 2.45 ชะลอตัวจากเดือน ก.ย. 2560 (YoY) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.86 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่า 1% จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ
 
 
ด้านสถานการณ์การว่างงานจากข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 2560 มีผู้ว่างงานจานวน 144,590 คน มีอัตราการชะลอตัว (YoY) อยู่ที่ร้อยละ -2.00 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว (เดือน ต.ค. 2559) ซึ่งมีจำนวน 147,542 คน และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ก.ย. 2560) พบว่ามีจำนวน 146,471 คน โดยมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -1.28 (MoM) และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เดือน ต.ค. อยู่ที่ร้อยละ 1.35 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ก.ย. 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.36 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือน ต.ค. 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.3 มีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ก.ย. ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.2
 
 
ส่วนสถานการณ์การเลิกจ้าง อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน ต.ค. 2560 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 21,873 คน คิดเป็นร้อยละ 0.20 เท่ากับเดือน ก.ย. 2560 ที่ร้อยละ 0.20 แต่ลดลง จากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.30
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์