โปรดเกล้าฯ ให้ 'ร.ท.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์' ออกจากยศร้อยโทคงเป็นสิบเอก

มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ร.ท.หญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็น สิบเอกหญิง เหตุขาดประสบการณ์-ความสามารถในตําแหน่งหน้าที่ จึงให้เข้ารับการฝึกศึกษา 

24 พ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร

ประกาศระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยโทหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ นายทหารสัญญาบัตร ตําแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับหมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ปฏิบัติการที่ 2 หมวดทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาตรฐานที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ที่ 1 กองพันทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ที่ 4 หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็น สิบเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากขาดประสบการณ์ ขาดวุฒิภาวะ ขาดความรู้ ความสามารถในตําแหน่งหน้าที่ของตน และขาดความเหมาะสมที่จะครองยศนายทหารสัญญาบัตร จึงให้เข้ารับการฝึกศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความชํานาญในตําแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการรับราชการต่อไป