กวีประชาไท: รั่ว

กะลาเดิมมันเริ่มเก่า
อีกรอยร้าวและรูรั่ว
ถูก-ผิด ทั้ง ดี-ชั่ว
กงจักร-บัว เลิกสับสน

ผู้นำหวั่นสะท้าน
มองชาวบ้านแล้วกังวล
เร่งสั่งประชาชน
ปลูกมะพร้าวเพิ่มกะลา

 

ที่มาภาพ: เฟสบุ๊ค แฟนเพจ ไข่แมว