ไหนว่าเป็นวาระแห่งชาติ 102 นักวิชาการใต้ ร้องปล่อย 16 ค้านโรงไฟฟ้าเทพาทันที

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ประณามการใช้ความรุนแรงกรณีสลายชุมนุมเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ร้องปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขในทันที ย้ำรัฐบาลเคารพต่อวาระแห่งชาติ ที่ประกาศไปด้วย

ภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมตัว 16 แกนนำ เพื่อขออำนาจศาล จ.สงขลา ฝากขัง เมื่อช่วงสายของวันที่ 28 พ.ย.60

28 พ.ย. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักวิชการจำนวน 102 คน ร่วมลงชื่อในนาม เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ เรื่อง "ขอประณามการใช้ความรุนแรงและให้ปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขในทันที" จากกรณีเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมประชาชนเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ได้จัดกิจกรรมเดินเท้าจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพื่อยื่นหนังสือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้รับบาดเจ็บและมีการถูกจับกุมดำเนินคดีจำนวน 16 คน  

เครือข่ายนักวิชาการฯ ยังได้เรียกร้อง ให้รัฐบาลเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนสมดังเจตนาที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินนโยบาย การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและนโยบายสาธารณะต่างๆ 

รายละเอียดแถลงการณ์และ 102 รายชื่อผู้ร่วมแถลงมีดังนี้

แถลงการณ์ เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงและให้ปล่อยตัวผู้บริสุทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขในทันที

ตามที่ได้มีการสลายการชุมนุม ชาวบ้านเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ได้จัดกิจกรรมเดินเท้าจากพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เพื่อยื่นหนังสือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทำให้มีผู้รับบาดเจ็บและมีการถูกจับกุมดำเนินคดีจำนวน 16 คน  ดังที่ปรากฏทราบต่อสาธารณชนนั้น

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มต้นกิจกรรมเดินเท้าเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา เห็นว่าชาวบ้านได้จัดกิจกรรมด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมถ่อมตน สงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ภายใต้การใช้สิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

การสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว จึงไม่เพียงเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น หากยังสะท้อนวิธีคิดแบบ “อำนาจนิยม” ที่เห็นประชาชน-ชาวบ้านเป็นศัตรู ไม่มีมนุษยธรรมและความชอบธรรมใดทำให้สังคมไทยอยู่ในบรรยากาศและการกระทำที่พร้อมใช้ความรุนแรงโดยรัฐต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด 

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้จึงขอประณามการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น  และเรียกร้องดังนี้

1.      ให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง 16 คน โดยไม่มีเงื่อนไข ในทันที

2.      รัฐบาลต้องเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนสมดังเจตนาที่ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินนโยบาย การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและนโยบายสาธารณะต่างๆ 

อนึ่ง เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้จะร่วมกับประชาชนและภาคประชาสังคมต่างๆ ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรลุข้อเรียกร้องข้างต้นโดยเร็วที่สุด

 เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้

28 พฤศจิกายน 2560

รายชื่อนักวิชาการ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัย

1

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

ม.ทักษิณ

2

รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย

ม.ทักษิณ

3

อ.นิจนิรันดร์อวะภาค

ม.ทักษิณ

4

อ.ปิยปาน อุปถัมภ์

ม.ทักษิณ

5

อ.เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์

ม.ทักษิณ

6

ดร.จันทราทิพย์ สุขุม

ม.ทักษิณ

7

อ.นฤมลฐานิสโร

ม.ทักษิณ

8

ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ

ม.ทักษิณ

9

ผศ.พรชัย  นาคสีทอง

ม.ทักษิณ

10

ผศ.มูหำหมัด สาแลบิง

ม.ทักษิณ

11

ผศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล

ม.ทักษิณ

12

ดร.ฐากร  สิทธิโชค

ม.ทักษิณ

13

รศ.ดร.อดิศร  ศักดิ์สูง

ม.ทักษิณ

14

ดร.อุทัย  เอกสะพัง

ม.ทักษิณ

15

ผศ.ดร.ชลลดา  แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ

ม.ทักษิณ

16

ดร.อนินทร์ พุฒิโชติ

ม.ทักษิณ

17

นายปรเมศวร์  กาแก้ว

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

18

นายบัณฑิต  ทองสงฆ์

ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

19

นายชนะ  จันทร์ฉ่ำ

ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

20

อ.เทพรัตน์ จันทพันธ์

ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

21

รศ.ดร.วิชัย  กาญจนสุวรรณ

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

22

ผศ.อภิชาติ  จันทร์แดง

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

23

อ.โชคชัย  วงษ์ตานี

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

24

อ.ธรรมศาสตร์  โสตถิพันธุ์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

25

ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

26

นายเจตน์สฤษฏิ์สังขพันธ์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัย

27

รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

28

รศ.ดร..วรรณะ หนูหมื่น

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

29

ผศ.เอมอร เจียรมาศ

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

30

ดร.นันทรัฐ  สุริโย

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

31

ดร.วีระศักดิ์  คงฤทธิ์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

32

ดร.อภิวัฒน์  อายุสุข

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

33

ดร.รพี  พงษ์พานิช

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

34

ดร.ณัฐยา  ยวงใย

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

35

ดร.สมพร ช่วยอารีย์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

36

ดร.เกื้อ  ฤทธิบูรณ์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

37

อ.สุภาพร ฝั่งชลจิตต์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

38

อ.สายฝน สิทธิมงคล

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

39

อ.ศุภกาญจน์บัวทิพย์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

40

ดร.สุไรนี สายนุ้ย

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

41

ดร.อรชา รักดี

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

42

ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

43

ดร.ถาวรินทร รักษ์บำรุง

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

44

ผศ.นุกูล  รัตนดากุล

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

45

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

46

ผศ.ดร.วลัยลักษณ์  จ่างกมล

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

47

ผศ.ภีรกาญจน์ไค่นุ่นนา

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

48

ดร.กรวิทย์  เกาะกลาง

ม.แม่โจ้  วิทยาเขตชุมพร

49

ดร..ชุมพล  แก้วสม

ม.แม่โจ้  วิทยาเขตชุมพร

50

ดร.อนิรุต  หนูปลอด

ม.แม่โจ้  วิทยาเขตชุมพร

51

ดร.เกียรติขจร  ไชยรัตน์

ม.ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

52

อ.สนธยา  ปานแก้ว

ม.ราชภัฏภูเก็ต

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัย

53

อ.เนานิรันดร์อวะภาค

ม.ราชภัฏภูเก็ต

54

อ.อับดุลรอซะ  วรรณอาลี

ม.ราชภัฏยะลา

55

ผศ.วัชระ  ศิลปเสวตร์

ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร

56

ดร.กฤษณะ  ทองแก้ว

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

57

อ.ณัฐกานต์  แน่พิมาย

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

58

อ.ธวัช  บุญนวล

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

59

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

60

อ.กิตติพิชญ์  โสภา

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

61

ดร.สมปราชญ์  วุฒิจันทร์

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

62

ผศ.ดร.บูฆอรี  ยีหมะ

ม.ราชภัฎสงขลา

63

อ.ชาญวิทย์  จันทร์อินทร์

ม.ราชภัฎสงขลา

64

ดร.ไชยา  เกษารัตน์

ม.ราชภัฎสงขลา

65

อ.กรีฑา  แก้วคงธรรม

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

66

ผศ.จัตุรัส  กีรติวุฒิพงศ์

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

67

ผศ.ปริทรรศหุตางกูร

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

68

อ.บุญยิ่ง  ประทุม

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

69

ผศ.ดร.สืบพล  จินดาพล

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

70

ผศ.นฤมล  ขุนวีช่วย

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

71

อ.มานะ  ขุนวีช่วย

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

72

อ.เชษฐา  มุหะหมัด

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

73

อ.วิชิต  จรุงสุจริตกุล

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

74

อ.ส.ศิริชัย นาคอุดม

ราชภัฎนครศรีธรรมราช

75

อ.ทยา  เตชะเสน์

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

76

อ.มลิมาศ  จริยพงศ์

ม.ราชภัฎนครศรีธรรมราช

77

ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ

ม.วลัยลักษณ์

78

อ.ฟารีดา หมัดเหล็ม

ม.วลัยลักษณ์

 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัย

79

อ.วิทยา  อาภรณ์

ม.วลัยลักษณ์

80

อ.ปิยชาติ  สึงตี

ม.วลัยลักษณ์

81

อ.จิตประพัฒน์  สายโสภา

ม.วลัยลักษณ์

82

อ.ธนิต  สมพงศ์

ม.วลัยลักษณ์

83

อ.พรเพ็ญ ประกอบกิจ

ม.วิทยาลัยชุมชนสงขลา

84

อ.ภาวดี ฉัตรจินดา

ม.วิทยาลัยชุมชนสงขลา

85

อ.อทิมาพร ทองอ่อน

วิทยาลัยชุมชนสงขลา

86

นายบุญเลิศ จันทระ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

87

นายธีระ จันทิปะ

สถาบันทักษิณคดีศึกษา

88

อ.กามารุดดีนอิสายะ

ม.ทักษิณ

89

ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ

ม.ทักษิณ

90

ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง

นักวิชาการอิสระ

91

อ.เพ็ญประไพ  ภู่ทอง

นักวิชาการอิสระ

92

อ.กอแก้ว  วงษ์พันธุ์

นักวิชาการอิสระ

93

อ.ณัฐวุฒิ  โชติการ

นักวิชาการอิสระ

94

อ.จิราภรณ์  เรืองยิ่ง

นักวิชาการอิสระ

95

อ.จรูญ หยูทอง

นักวิชาการอิสระ

96

อ.ปารพ์พิรัชย์ จันเทศ

ม.ราชภัฏสงขลา

97

อ.เดโช แขน้ำแก้ว

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

98

อ.สิริรัตนา ชูวัจนะ

ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร

99

อ.สุดาภรณ์ ปัจฉิมเพชร

ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร

100

อ.เพชรไพลิน ทองนิล

ม.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชุมพร

101

อ.ธีรยุทธ ปักษา

ม.ทักษิณ

102

นายบุญรัตน์ บุญรัศมี

นักวิชาการอิสระ

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์