ป.ป.ช.ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ปี 60 สปสช. ได้ 92.77 คะแนน

เลขาฯ สปสช. ระบุ ปี 60 ป.ป.ช.ให้คะแนน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ กับ สปสช. 92.77 คะแนน อันดับ 8 จาก 52 องค์กรมหาชน เทียบปี 59 ดัชนีคุณธรรมในองค์กร/คุณธรรมการทำงานเพิ่มเกือบ 20%

 

30 พ.ย.2560 รายงานข่าวแจ้งว่า ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมรับการประเมิน และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ นั้น

รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า จากที่ ป.ป.ช.ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินอย่างเป็นทางการมายัง สปสช. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 โดย สปสช.จัดอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 52 องค์การมหาชนที่เข้าร่วมรับการประเมินในปีนี้ โดยได้คะแนนในภาพรวมที่ 92.77 คะแนน ขณะที่การให้คะแนนประเมินแบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 1.ดัชนีความโปร่งใส ได้ 97.03 2.ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้ 88.14 3.ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้ 97.50 4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้ 90.10 และ 5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้ 87.81 ได้คะแนนรวม อยู่ที่ 92.77 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูงมาก
 
ศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559 ซึ่ง สปสช.ได้รับคะแนนรวมอยู่ที่ 84.56 ดังนั้นในปี 2560 สปสช.จึงมีคะแนนประเมินภาพรวมเพิ่มขึ้น 8.21% และเมื่อดูคะแนนตามด้านดัชนีการประเมินยังพบว่า ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน จากปี 2559 ที่สปสช.ได้รับคะแนน 72.97 และ 68.65 ตามลำดับ ในปี 2560 สปส.จึงมีคะแนนเพิ่มขึ้น 17.13% และ 19.16% ตามลำดับ
 
“จากคะแนนประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐในปีนี้ โดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา” เลขาธิการ สปสช. กล่าว    

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์