โพลล์เผยคนกรุงเลือกเที่ยวภาคเหนือ พักแบบรีสอร์ท

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์โพลล์เผยคนกรุงเทพฯ เลือกเที่ยวภาคเหนือ พักแบบรีสอร์ท เชียงใหม่ กระบี่ ชลบุรี ขอนแก่น เพชรบุรี นครนายก ยอดนิยม 
 
 
 
2 ธ.ค. 2560 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร เก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,271 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2560  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง
 
สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่าผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในเดือนธันวาคมมีวันหยุดราชการและเป็นช่วงเวลาการส่งท้ายปีเก่า คนกรุงเทพมหานครจะนิยมออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลานี้ การท่องเที่ยวในประเทศไทยภูมิภาคใดที่เป็นจุดมุ่งหมายของของคนกรุงเทพมหานคร จังหวัดใดคือจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว และการหาที่พักในรูปแบบที่คนกรุงเทพมหานครต้องการเข้าพัก ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยของคนกรุงเทพมหานคร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคือภาคเหนือ ร้อยละ 35.6 อันดับที่สองคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 16.3 อันดับที่สามคือภาคตะวันออก ร้อยละ 12.9 อันดับที่สี่คือภาคใต้ ร้อยละ 12.2 อันดับที่ห้าคือภาคตะวันตก ร้อยละ 11.7 และอันดับที่หกคือภาคกลาง ร้อยละ 11.3
 
และคิดจะหาที่พักในการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยอันดับแรกคือแบบรีสอร์ท ร้อยละ 39.4 อันดับที่สอง คือแบบโรงแรม ร้อยละ 32.0 และอันดับที่สามคือแบบโฮมสเตย์ ร้อยละ 28.6
 
ภาคเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 37.8 อันดับที่สองคือจังหวัดเชียงราย ร้อยละ 25.6 อันดับที่สามคือจังหวัดน่าน ร้อยละ 24.3 อันดับที่สี่คือจังหวัดพะเยา ร้อยละ 18.6 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้อยละ 16.1
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 27.4อันดับที่สองคือจังหวัดนครพนม ร้อยละ 21.2 อันดับที่สามคือจังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ 20.8 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครราชสีมา ร้อยละ 19.9 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 15.0
 
ภาคตะวันออก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดชลบุรี ร้อยละ 32.5 อันดับที่สองคือจังหวัดระยอง ร้อยละ 28.0 อันดับที่สามคือจังหวัดจันทบุรี ร้อยละ 27.7 อันดับที่สี่คือจังหวัดตราด ร้อยละ 24.3 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดฉะเชิงเทรา ร้อยละ 20.0
 
ภาคใต้ มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดกระบี่ ร้อยละ 27.7 อันดับที่สองคือจังหวัดชุมพร ร้อยละ 19.4 อันดับที่สามคือจังหวัดตรัง ร้อยละ 18.6 อันดับที่สี่คือจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 17.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 16.0
 
ภาคตะวันตก มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 32.9 อันดับที่สองคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 30.7 อันดับที่สามคือจังหวัดราชบุรี ร้อยละ 29.9 อันดับที่สี่คือจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 27.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดตาก ร้อยละ 23.1
 
ภาคกลาง มีจุดมุ่งหมายการท่องเที่ยวอันดับแรกคือจังหวัดนครนายก ร้อยละ 23.8 อันดับที่สองคือจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 22.8 อันดับที่สามคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยละ 21.2 อันดับที่สี่คือจังหวัดชัยนาท ร้อยละ 18.2 และอันดับที่ห้าคือจังหวัดพิจิตร ร้อยละ 14.2
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท