ดิเรกเสวนา: เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน [วิดีโอ]

วิดีโอจากงานดิเรกเสวนา "เปิดพื้นที่ (ใหม่) ประวัติศาสตร์นิพนธ์การเมืองของประชาชน" 8 ธันวาคม 2560 ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

นำเสนอโดย กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมชัย ภัทรธนานันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน สหรัฐอเมริกา
ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

จัดโดยศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์หนังสือ “การปฏิวัติที่ถูกตัดตอน : ชาวนา นักศึกษา กฎหมาย และความรุนแรงในภาคเหนือ" ของไทเรล ฮาเบอร์คอร์น

ช่วงการอภิปรายของกนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การนำเสนอของกนกรัตน์ เลิศชูสกุล

การนำเสนอของสมชัย ภัทรธนานันท์

การนำเสนอของไทเรล ฮาเบอร์คอร์น และช่วงถาม-ตอบ