กอ.รมน. ฝึกอบรม 'ผู้ประกาศข่าว-นักจัดรายการเยาวชน' ชายแดนใต้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการเยาวชน รุ่นที่ 1 หวังสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
17 ธ.ค. 2560 ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้แจ้งข่าวต่อสื่อมวลชนว่าเมื่อเวลา 09.30 น. ที่ ห้องเพชรพลอย โรงแรมยะลามายเฮาส์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก ธนาวีร์ สุวรรณรัตน์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการเยาวชน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 มีเยาวชนจากจังหวัดยะลา เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน
 
สำหรับการฝึกอบรมผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการเยาวชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดขึ้นตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 กำหนดจัดจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน โดยให้หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด แต่ละจังหวัดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดเลือกเยาวชน อายุ 15 - 18 ปี เข้ารับการอบรมรุ่นละ 30 คน ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 1 เป็นเยาวชนจากหลายอำเภอในจังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจยะลา ดำเนินการฝึกอบรมในห้วงตั้งแต่ 17-18 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะของเยาวชนในเรื่องการเป็นผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการ เพื่อขยายเครือข่ายนักข่าวพลเมือง สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  การฝึกอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฎี ซึ่งมุ่งเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายในการแก้ปัญหา หลักการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น เทคนิคการเขียนข่าว การรายงานข่าว เทคนิคการจัดรายการโทรทัศน์ เทคนิคการจัดรายการวิทยุ ทักษะการใช้ภาษา และพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้ง ทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา และสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT จังหวัดยะลา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่เยาวชน ที่เข้ารับการฝึกอบรม
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่งคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า การอบรมดังกล่าวจะทำให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจหลักการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง สามารถขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ กับชุมชนในพื้นที่ ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา และเป็นความจริง ในรูปแบบนักข่าวพลเมืองที่ดี มีความเข้าใจในนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อมุ่งสู่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์