อานันท์ยก 'หมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์' เป็น 'รัฐบุรุษผู้สร้างหลักประกันสุขภาพของไทย'​

อานันท์ ปันยารชุน เปิดงานครบ 10 ปี การจากไปของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ยกเป็น “รัฐบุรุษผู้สร้างหลักประกันสุขภาพของไทย”​ เหตุทุ่มเททั้งชีวิต ศึกษาวิจัย ออกแบบระบบ ผลักดันนโยบาย จนเกิดเป็นกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 

19 ธ.ค. 2560 รายงานข่าวระบุว่า วันนี้ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “งานกับอุดมคติของชีวิต” ในโอกาสครบ 10 ปี การจากไปของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ที่ได้รับคัดเลือกเพราะมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องได้แก่ สถาบันโรคทรวงอก, สุดา โภชนากรณ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.กระทุ่มแบน และ เฉลิม สิริจันทเวท จิตอาสา รพ.พนมสารคาม ตามลำดับ งานนี้จัดโดยมูลนิธิมิตรภาพบำบัด กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร นักวิชาการ และภาคประชาสังคม ประมาณ 300 คน วัตถุประสงค์เพื่อสานต่องานสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน และสนับสนุนงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน ตามปณิธานของนายแพทย์สงวน 

อานันท์ กล่าวเปิดงานว่า คุณหมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คือ “รัฐบุรุษ ผู้สร้างหลักประกันสุขภาพของไทย” เพราะระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดจาก คุณหมอสงวน ได้ทุ่มเททั้งชีวิต ศึกษาวิจัย ออกแบบระบบ ผลักดันนโยบายอย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ จนเกิดเป็นกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2545 ทำให้คนไทยทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยทำให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการเมื่อยามจำเป็น ครัวเรือนไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยรัฐบาลเป็นผู้ใช้เงินภาษีของประชาชน เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับคนไทยทุกคน ประชาชนมากกว่าร้อยละ90 พึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ส่งทีมงานเข้ามาเรียนรู้การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในประเทศไทยอย่างมากในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา

อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีความท้าทายที่สำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่คุณหมอสงวนได้วางรากฐานไว้แล้ว คือ เราจะสร้างความยั่งยืนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้อย่างไรภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากหลายปัจจัย เช่น สังคมผู้สูงอายุที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆที่มีราคาแพงและอาจช่วยทำให้คนอายุยืนขึ้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันหาแนวทางเพื่อให้ประเทศสามารถจัดการกับความท้าทายดังกล่าวได้

“แนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความท้าทาย ดังกล่าว คือ การนำแนวทางตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข้งของบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคลินิกชุมชนอบอุ่นของเอกชน เป็นต้น และที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการนำแนวคิดจิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย คนเมื่อเจ็บป่วยย่อมต้องการคนที่เข้าใจ และต้องการคำแนะนำในการปฏิบัติตัวจากประสบการณ์จริงของเพื่อนคนไข้ด้วยกัน เพราะการมีเพื่อนที่มีประสบการณ์หรือประสบปัญหาเดียวกันช่วยเหลือกัน ให้ข้อมูลกัน เป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วย และครอบครัวสามารถยืนหยัดสู้กับโรคภัยได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งช่วงท้ายชีวิตของคุณหมอสงวน ได้พยายามพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบบริการสุขภาพของไทย” อดีตนายกรัฐมนตรี เสนอทางออกเพิ่มเติม         

“ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการดำเนินงานจิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย ยังคงต้องดำเนินต่อไป แม้จะมีอุปสรรคบ้าง รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องสนับสนุนให้ดำเนินต่อไป เพราะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศ ความเจริญของประเทศไม่ว่าด้านเศรษฐกิจหรือสังคม จะเติบโตได้ย่อมต้องเกิดจากประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจอาสาสมัครช่วยเหลือกัน สังคมก็จะมีความสงบสุข” อานันท์ กล่าวย้ำ

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท