พ.ย. 2560 ผู้ประกันตนว่างงาน 145,172 คน ถูกเลิกจ้าง 22,212 คน

เดือน พ.ย. 2560 พบแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 145,172 คน ถูกเลิกจ้าง 22,212 คน ส่วนตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากที่สุดคือ ‘คนขับรถ’

ที่มาภาพประกอบ: pixabay.com/geralt (CC0)

26 ธ.ค. 2560 สำนักเศรษฐกิจการแรงงานเปิดเผยตัวเลข ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือน พ.ย. 2560 พบว่าด้านสถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2560 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จานวน 10,781,241 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.90 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. 2559 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,477,172 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 304,069 คน สาหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 145,172 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.40 เมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2560 มีจำนวน 144,590 คน อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ที่ร้อยละ 1.35 ทั้งนี้อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 22,212 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2560 ที่ร้อยละ 0.20

สถานการณ์การจ้างงาน จากข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,781,241 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน พ.ย. 2559) ซึ่งมีจำนวน 10,477,172 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน พ.ย. 2560 เทียบกับเดือน ต.ค. 2560 พบว่าในเดือน พ.ย. 2560 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.90 ขยายตัวจากเดือน ต.ค. 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.45 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

สถานการณ์การว่างงาน จากข้อมูล ณ เดือน พ.ย. 2560 มีผู้ว่างงานจำนวน 145,172 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน พ.ย. 2559) ซึ่งมีจำนวน 146,168 คน และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน ต.ค. 2560) พบว่ามีจำนวน 144,590 คน โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.40 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน พ.ย. อยู่ที่ร้อยละ 1.35

มีอัตราคงที่เมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน ต.ค. 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.35 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือน พ.ย. 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.3

สถานการณ์การเลิกจ้างอัตราการเลิกจ้าง ลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจานวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน พ.ย. 2560 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจำนวนทั้งสิ้น 22,212 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 มีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน ต.ค. 2560 ที่ร้อยละ 0.20 แต่ลดลงจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.29

ในด้าน สถานการณ์ตลาดแรงงาน เดือน พ.ย. 2560 พบว่าความต้องการแรงงานในประเทศโดยรวมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 3.23 โดยเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด ความต้องการแรงงานที่นายจ้างแจ้งความต้องการการกับกรมการจัดหางานไว้มี 31,337 อัตรา สถานประกอบการ 69 แห่ง ต้องการแรงงาน 1,772 อัตรา ผู้มาสมัครกับกรมการจัดหางานเอง 7,671 คน และมีผู้ได้รับการบรรจุ 16,295 คน

โดยตำแหน่งที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการแรงงานมาก 10 อันดับแรก คือ 1.พนักงานขับรถยนต์ 2.แรงงานทั่วไป 3.แรงงานด้านการผลิต 4.พนักงานขายและผู้นาเสนอสินค้า 5.พนักงานธุรการ 6.พนักงานบริการลูกค้า 7.เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 8.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 9.พนักงานบัญชี และ 10.เจ้าหน้าที่เก็บเงิน

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์