นายจ้างมิตซูบิชิฯ ปิดงานงดจ้าง หลังเจรจาปรับสภาพการจ้างไม่คืบ คนงานจ่อไปทำเนียบ

นายจ้างมิตซูบิชิฯ ใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง หลังเจรจาพิพาทแรงงานกับสหภาพแรงงานเพื่อปรับสภาพการจ้างไม่คืบ ด้านคนงานระบุนายจ้างยื่นเงื่อนไขสวนไม่เป็นธรรม เตรียมพบ รมว.แรงงาน-ไปทำเนียบ รองประธาน คสรท. ชี้บริษัทฯปรับโครงสร้างใหม่ คนงานเงินเดือนลด

 

28 ธ.ค. 2560 สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า เมื่อ 27 ธ.ค.ที่ผ่านมา โนริคาสึ อิชิคาว่า ประธานบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในประกาศเรื่อง ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้าง ส่งถึงประธานสหภาพแรงงาน มิตซูบิชิฯ และสมาชิกสหภาพ และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดชลบุรี ระบุว่า ตามที่สหภาพแรงงาน มิต​ซูบิชิ อีเล็คทริค ประเทศไทย ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ประจำปี 2560 ตามหนังสือเลขที่ สมอท.058/2560 ลงวันที่ 7 ก.ย. 2560 ต่อบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็ดทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้แทนทั้งสองฝ่ายได้ทำการเจรจาร่วมกัน 7 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาข้อยุติตกลงกันได้ ต่อมาสหภาพแรงงาน มิตซูบิชิ ประเทศไทย ได้แจ้งข้อพิพาทแรงงาน ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา และพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้นัดหมายผู้แทนการเจรจาทั้งสองฝ่าย ทำการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน โดยมีการไกล่เกลี่ยตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.- 2 ธ.ค. 2560 รวม 10 ครั้ง แต่ผลการเจราจาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ 

ประกาศของบริษัทฯ ระบุว่า อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 2518 บริษัทฯ จึงขอใช้สิทธิปิดงานเฉพาะข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ โดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นใดให้กับมวลชนสมาชิกสหภาพแรงงานฯ และผู้เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าข้อเรียกร้องจะตกลงกันได้ สำหรับลูกจ้างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องให้เข้าทำงานและได้รับค่าจ้างตามปกติ

คนงานประท้วงหน้า สนง.คุ้มครองแรงงาน ชลบุรี

ขณะที่ ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (28 ธ.ค.) กลุ่มตัวแทนพนักงานบริษัท มิตซูบิชิฯ กว่า 200 คน จากพนักงานทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน ได้รวมตัวประท้วง ที่หน้าสำนักงานสวัสดิการที่และคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเรียกร้องค่าแรงและสวัสดิการ จากบริษัทฯ ซึ่งวันนี้ กระทรวงแรงงาน ได้นัดเจรจา 3 ฝ่าย ประกอบด้วยลูกจ้าง นายจ้าง และสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประนอมข้อพิพาท จากส่วนกลาง เพื่อมาร่วมไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ โดยนั่งรอนายจ้างนานกว่า 2 ชั่วโมง นายจ้างที่เป็นชาวญี่ปุ่นไม่ก็มาตามนัดหมายนี้ โดยอ้างว่าไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางมาเจรจาในครั้งนี้

10 ข้อเรียกร้องสหภาพฯ 

สมชาย ไชยมาตย์ พนักงานบริษัทมิตซูบิชิฯ และรองประธานสหภาพฝ่ายคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาพนักงานได้ยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ประกอบด้วย 1. การปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี 2561 ให้กับพนักงานทุกคน ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.50 ของค่าจ้างพื้นฐาน ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. การจ่ายโบนัสประจำปี 2560 ในอัตรา 8.00 เท่า ของค่าจ้างเงินเดือนสุดท้าย บวกเงินพิเศษ 40,000 บาท 3. ประกันสุขภาพกลุ่ม 4.ค่าฝีมือการปฏิบัติงาน 5.การสมัครใจลาออกก่อนกำหนดเกษียณอายุการทำงาน อายุครบ 10 ปี ,15 ปี 20 ปี และครบ 25 ปี จ่ายเงินช่วยเหลือเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย คือ 240 วัน ,270 วัน ,300 วัน และ 360 วัน ตามลำดับอายุงาน 

6. สวัสดิการแสดงความยินดีแก่พนักงาน เช่น เงินขวัญถุงแต่งงานของพนักงาน จาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท ,คลอดบุตร จาก 1,500 บาท เป็น 2,500 บาท และอุปสมบท จาก 2,000 บาท เป็น 3,000 บาท 7. สวัสดิการสิทธิลาคลอด ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ตั้งแต่วันที่ 46 จนถึง 90 วัน ได้รับเงินช่วยเหลือวันละ 300 บาท 8. ค่าปฏิบัติงานอาวุโส 9.ค่าการส่งเสริมกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ และ 10. ผลประโยชน์อื่นใด ที่พนักงานเคยได้รับและไม่ได้ระบุอยู่ในข้อตกลงในครั้งนี้ ให้คงสภาพไว้ตามเดิม

บริษัทฯ ยื่นเงื่อนไขสวน

สมชาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อเรียกร้องต่างๆของสหภาพแรงงาน นั้น บริษัทได้ยื่นเงื่อนไข โดยเฉพาะการปรับค่าจ้างแบบใหม่ที่สหภาพเรียกร้องให้ใช้ระบบเดิม คือ 4-6 เปอร์เซ็นต์ เช่น เงินเดือน 20,000 บาท ก็จะได้ค่าจ้าง 1,200 บาทต่อปี แต่บริษัทจะจ่ายให้ในอัตราเท่ากันในแต่ละปีเป็นจำนวนเงิน 400 บาท โดยไม่ต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งหากรับข้อเสนอนี้ ขอเรียกร้องอื่นๆก็จะพิจารณาต่อไป 

สหภาพฯ มองไม่เป็นธรรม เล็งพบ รมว.แรงงาน-ไปทำเนียบต่อ

สมชาย ระบุว่า ข้อเสนอของบริษัทฯ ดังกล่าว ทางสหภาพเห็นว่าไม่เป็นธรรม ทำให้บริษัทไม่ยอมเจรจาต่อไป แม้กระทรวงแรงงานจะเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วถึง 10 ครั้ง ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถไปบังคับหรือทำอะไรกับบริษัทฯนี้ได้

“โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการสหภาพ จะประชุมใหญ่ในวันที่ 6-7 มกราคม 2561 นี้ เพื่อจะกดดันต่อไป เช่น เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จากนั้นจะเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือบุกไปทำเนียบต่อไป” นายสมชาย กล่าว

ชี้บริษัทฯปรับโครงสร้างใหม่ คนงานเงินเดือนลด

ด้าน ชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กล่าวว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ​ ได้ปรับโครงสร้างการปรับเงินเดือนใหม่ จากเดิมเคยให้ฐานเงินเดือนเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อคน ทำให้เมื่อลูกจ้างบวกลบค่าจ้างพบว่า ไม่ได้ปรับฐานเงินเดือนขึ้น แต่เงินเดือนลดลง รวมถึงโบนัสที่เคยได้กลับไม่ได้ ทำให้ลูกจ้างราว 1,800 คน ได้เรียกร้องต่อนายจ้างเพื่อขอเจรจาให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ซึ่งได้เริ่มเจราจาตั้งแต่ ก.ย. เป็นต้นมา จนครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 27 ธ.ค. พบว่า ยังไม่มีข้อยุติ ทำให้ช่วงเช้าของวันนี้นายจ้างขอปิดงานงดจ้างลูกจ้าง โดยทั้งหมดเป็นฝ่ายผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ ประกอบเครื่องปรับอากาศของยี่ห้อมิตซูบิชิเพื่อส่งออก มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. เป็นต้นไป ส่วนวันที่ 28 ธ.ค. ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงานแต่ยังได้รับค่าจ้าง ซึ่งประกาศดังกล่าวทำให้ลูกจ้างไม่พอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องลูกเลิกจ้างงานทำให้วันนี้ได้รวมตัวกันประท้วงที่อมตะนคร จ.ชลบุรี และตนจะร่วมเข้าเจรจาในช่วงบ่ายของวันนี้

Voice TV รายงานด้วยว่า อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ เนื่องจากนายจ้างและลูกจ้างยังไม่สามารถหาข้อยุติในประเด็นเรื่องการปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปีได้ ซึ่งตามกฎหมายระหว่างที่ยังเจรจาหาข้อยุติไม่ได้ สามารถขอให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้าไปช่วยได้ และหากพ้นการไกล่เกลี่ยเกิน 5 วัน บริษัทในฐานะนายจ้างสามารถได้ใช้สิทธิตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 ปิดงานงดจ้างได้ จนกว่าจะหาข้อยุติได้ ซึ่งจะมีผลให้พนักงานไม่ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการใดๆ ในช่วงดังกล่าว ส่วนพนักงานก็มีสิทธิตามกฎหมายที่จะหยุดงาน หรือสไตร์คได้เช่นกัน ยกเว้นแต่จะมีการกักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือทำลายร่างกายพนักงาน นายจ้างก็จะมีโทษได้  ในระหว่างนี้กรมฯ จึงสั่งการให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ให้ข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย และเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อให้ได้ข้อยุติ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจและตักเตือนให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจผิดกฎหมาย รวมถึงประสานหน่วยงานดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยในการชุมชน เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรและผลกระทบต่อชุมชน 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์