โพลล์เผยคน กทม. อยากให้ผู้ว่าฯ แก้ปัญหาร้านค้าและสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย

บ้านสมเด็จโพลล์เผยผลสำรวจ ระบุคน กทม. มีความพึงพอใจผลงานของผู้ว่า กทม. ในปี 2560 อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องร้านค้าและสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย
 
 
 
 
4 ม.ค. 2561 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,248 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจากการแต่งตั้งโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 มีผลงานที่ตรงใจคนกรุงเทพมหานครหรือไม่ ความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลา 1 ปีเศษในการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปัญหาที่อยากให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคืออะไร และคนกรุงเทพมหานครพร้อมหรือยังกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และอยากได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีคุณสมบัติอย่างไร มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจผลงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2560อันดับแรกคือพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 42.3 อันดับที่สองคือ พึงพอใจมากร้อยละ 38.2  และ อันดับที่สามคือ พึงพอใจน้อย ร้อยละ 19.5 และอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด อันดับแรกคือ ปัญหาร้านค้าและสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 23.3 อันดับที่สองคือ ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ร้อยละ 20.5 และ อันดับที่สามคือ ปัญหาการคอรัปชั่น ร้อยละ 17.1
 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2561 ร้อยละ 56.8 รองลงมาคือไม่อยาก ร้อยละ 23.7 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 19.5 และอยากได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติแบบที่มีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 24.1 รองลงมาคือมีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 23.6 และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 20.0
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์