หน้ากากไผ่ ดาวดิน ครึ่งร้อยโผล่อ่านคำประกาศแนวทางการต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย สวมหน้ากากไผ่ ดาวดิน อ่านคำประกาศประสานการพัฒนาชุมชนกับต่อสู้ทางการเมืองเข้าด้วยกัน เผยเรื่องสำคัญที่จะทำในปีนี้คือ ผลักดันปิดเหมืองฟื้นฟูอย่างถาวร จี้ยกเลิกสัญญาบัตรสำรวจแร่ ประสานพลังดัน พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน และเดินมิตรภาพจาก กทม. สู่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6-7 ม.ค. 2561 ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ในพื้นที่บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสำพุง จ.เลย ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเนื่องจากผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากการทำเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ ได้จัดงาน “บุญภูทับ ต่อชะตาภูซำป่าบอน หาบคอนภูเหล็ก” โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น กิจกรรมงานวันเด็ก การจัดซุ้มนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชน เวทีเสวนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ภายใต้ พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ เวทีเสวนาเครือข่ายชาวบ้าน การแสดงดนตรี รำวง พิธีทำบุญต่อชะตาภูเขา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ในวันที่ 7 ม.ค. ชาวบ้านประมาณ 50 คน ได้รวมตัวกันอ่านคำประกาศ แสดงเจตนารมณ์ ประสานการพัฒนาชุมชนกับการต่อสู้ทางการเมืองเข้าด้วยกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมอ่านคำประกาศทั้งหมดได้สวมหน้ากาก ไผ่ ดาวดิน หรือ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งถูกศาลจังหวัดขอนแก่นตัดสินจำคุกเป็นเวลา 5 ปี ลดโทษลงกึ่งหนึ่งเหลือ 2 ปี 6 เดือน จากกรณีการแชร์รายงานพระราชประวัติรัชกาลที่ 10 จากเว็บไซต์ BBC Thai โดยรายละเอียดในคำประกาศมีดังนี้

ปีนี้เป็นปีที่ปลาบปลื้มดีใจเพราะศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้พวกเราชนะคดีที่รายงานการไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรแปลงภูเหล็กเป็นเท็จ สอดคล้องกับเจตนารมณ์การจัดงานบุญให้ภูเขาของพวกเราที่สืบเนื่องมาเก้าปีแล้ว พวกเรายังคงต่อสู้คัดค้านการทำเหมืองทองคำที่ไร้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งเขาหลวงสู่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ด้วยใจมุ่งมั่น 

ขอส่งความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมทุกท่าน ทุกพื้นที่ ทุกกรณีปัญหา ขอส่งความปรารถนาดีไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยทุกท่าน ขอให้พลังใจและกายของทุกท่านจงมุ่งมั่นต่อสู้ให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ เราตระหนักว่าการต่อสู้ของประชาชนที่จะมีพลังได้คือการต่อสู้ที่ต้อง ‘ประสานการพัฒนาชุมชนกับการต่อสู้ทางการเมืองเข้าด้วยกัน’ มันจึงทำให้ที่นี่เป็นห้องเรียนอันกว้างใหญ่ไพศาลของคนหนุ่มสาว ของนักศึกษาและปัญญาชนทั้งหลาย เพราะที่นี่เราเปิดกว้างและโอบกอดผู้แสวงหาเสรีภาพทุกท่าน 

ที่นี่เรายังคงถูกฟ้องคดีกลั่นแกล้งจากรัฐและนายทุนเหมืองแร่ แต่เราก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ เรามีภารกิจสืบเนื่องที่สำคัญอยู่สี่เรื่องที่จะทำในปีนี้ หนึ่งคือผลักดันข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติสู่สาธารณะและหน่วยงานรัฐให้เกิดการปิดเหมืองและฟื้นฟูอย่างถาวรขึ้นให้ได้ สองคือเราจะฟ้องคดีเพื่อยกเลิกสัญญาการให้สิทธิสำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำแปลงที่สี่ พื้นที่น้ำคิวภูขุมทอง เพื่อให้เกิดการยกเลิกบังคับใช้สัญญาทาสฉบับนี้ เป็นการปลดแอกที่ถูกกดขี่ข่มเหงมาอย่างยาวนานให้ได้ สาม เราจะร่วมกันพี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ทุกภูมิภาคเพื่อผลักดันเสนอกฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนแทนที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับ คสช. ให้ได้ สี่ เราจะร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกภูมิภาคเพื่อ ‘เดินมิตรภาพ’ เป็นการเดินทางไกลจากกรุงเทพฯ สู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อรณรงค์และปลุกกระแสความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจความไม่เป็นธรรมที่ปกครองด้วยการกดขี่ข่มเหงจิตใจและร่างกายให้ไร้เสรีภาพอยู่ในขณะนี้ 

ปีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญตรงที่ในขณะที่รัฐบาลประกาศต่อประชาคมโลกว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นภายในปีนี้ แต่ก็เริ่มจะเห็นเค้าลางของปีศาจร้าย เราจึงขอส่งความปรารถนาดีไปยังรัฐบาลว่าอำนาจจากรัฐประหารควรวางมือได้แล้ว ไม่ควรวางแผนสืบทอดอำนาจด้วยการตั้งพรรคทหารหรือพรรคตัวแทนอำพรางของทหารขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจทางการเมืองของทหารอีกต่อไป

ขอถือโอกาสนี้ส่งข่าวและเชื่อมประสานไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศจงร่วมมือประสานกันขับไล่เผด็จการหากยังดื้อรั้นตั้งพรรคทหารหรือพรรคตัวแทนอำพรางของทหารขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจต่อไปอีก 

สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีต่อแม่สุภาพ คำแหล้ ที่หลุดพ้นการจองจำในคุกเมื่อวานนี้จากการถูกกลั่นแกล้งโดยรัฐที่เข้าไปยึดที่ดินทำกิน และขอขอบคุณต่อพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคที่เดินทางไกลมาทำบุญภูเขาร่วมกับเราในครั้งนี้ ในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนและผู้แสวงหาเสรีภาพทั้งหลายที่มายืนอยู่ ณ ที่นี้ เราขอประกาศว่า เราจะร่วมเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองด้วยการขอมีส่วนร่วมกับการเมืองที่ปกครองชีวิตจิตใจเรา ขอมีส่วนร่วมกับการพัฒนาที่ไม่ใช่แบบที่ถูกยัดเยียดให้ ด้วยการไม่มอบอำนาจอันชอบธรรมของประชาชนให้แก่ทหารที่ถือปืนเข้ามาในหมู่บ้านเรา 

เราจะเดินอยู่บนเส้นทางแห่งสันติวิธีตลอดไป

ด้วยจิตคารวะ

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน
7 มกราคม 2561
ณ สี่แยกบ้านนาหนองบง หมู่ 3 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์