อัพเดทล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมง 19 นาที ที่ผ่านมา

สปสช.จัดสิทธิประโยชน์ดูแลสุขภาพเด็กไทย สร้างประชากรคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ

สปสช.จัดสิทธิประโยชน์บัตรทองดูแลสุขภาพเด็กไทย ครอบคลุมทั้งการรักษา ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ พร้อมสนับสนุนพัฒนาการต่อเนื่อง เจริญเติบโตอย่างสมวัย หนุนสร้างประชากรคุณภาพสู่การพัฒนาประเทศ เผยปี 61 เพิ่มสิทธิประโยชน์ 'ยาเม็ดขับธาตุเหล็ก' เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กป่วยธาลัสซีเมีย  

11 ม.ค. 2561 รายงานข่าวแจ้งว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง นำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า การมีสุขภาพดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานพัฒนาการในทุกด้านเพื่อเติบโตอย่างสมวัย คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เล็งเห็นความสำคัญในการจัดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อดูแลสุขภาพเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งรักษาโรคทั่วไป สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ยึดหลักตามแนวเวชปฏิบัติและมาตรฐานบริการของกระทรวงสาธารณสุข, ราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง แบ่งสิทธิประโยชน์เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี และกลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี

เลขาธิการ สปสช. ระบุว่า สิทธิประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพเด็กไทยเริ่มตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เตรียมพร้อมผู้เป็นแม่ด้วยการให้วิตามินเสริมเหล็กและกรดโฟลิคก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน เมื่อตั้งครรภ์แล้ว สามารถรับบริการฝากครรภ์ฟรียังหน่วยบริการตามสิทธิ์ โดยการฝากครรภ์ครั้งแรกควรมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และรับบริการตามระบบฝากครรภ์คุณภาพจนถึงทารกคลอด โดยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงของครรภ์, การให้วัคซีนคอตีบและบาดทะยัก, วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล, การให้ยาเสริมธาติเหล็ก, กรดโฟลิก, ไอโอดีน, การคัดกรองความผิดปกติ เช่น ภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย และกลุ่มอาการดาวน์ เป็นต้น และเมื่อคลอดทารกจะได้รับวิตามินเค, วัคซีนป้องกันวัณโรค, ไวรัสตับอักเสบบี, การคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ และการส่งเสริมกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ในกรณีหากแม่เป็นพาหะตับอักเสบบีจะได้รับวัคซีนป้องกันตับอักเสบบีอีก 1เข็ม

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า เด็กในช่วงอายุ 1-18 เดือน เป็นช่วงที่สมองและร่างกายมีพัฒนาการที่รวดเร็ว สิทธิประโยชน์ช่วงวัยนี้เน้นตรวจพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามวัย อาทิ ประเมินความเจริญเติบโตตามช่วงวัย, เฝ้าระวังความผิดปกติสมองและภาวะโภชนาการ, ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟูลออไรด์วาร์นิช, ให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็กและให้คำปรึกษาพ่อแม่ในการดูแล รวมถึงกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการไม่สมวัย พร้อมให้การป้องกันโรคโดยวัคซีน อาทิ วัคซีนป้องกันวัณโรค, ตับอักเสบบี, โปลิโอ คอตีบ บาดทะยักและไอกรน และไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น โดยมีการให้วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามช่วงอายุเพิ่มเติม  

เลขาธิการ สปสช. กล่าวอีกว่า เมื่อเข้าสู่วัยเรียนเป็นการสนับสนุนการดูแลสุขภาพผ่านโครงการ “อนามัยโรงเรียน” ในกรณีที่เด็กไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนจะได้รับในช่วงนี้ ส่วนเด็กที่ได้รับวัคซีนตามช่วงอายุแล้วจะได้รับการกระตุ้นเพิ่มเติม รวมทั้งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังได้รับคัดกรองและตรวจสุขภาพที่จำเป็นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขเพื่อเติบโตสมวัย อาทิ การประเมินภาวะโภชนาการ การคัดกรองสายตาผิดปกติ และการตรวจสุขภาพช่องฟัน กรณีเด็กมีภาวะผิดปกติจะได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพทันเวลา โดยในส่วนการตรวจคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาติเหล็ก เด็กจะได้รับยาธาตุเหล็กเสริม แต่ในกรณีโลหิตจางจากเหตุอื่น เช่น โรคธาลัสซีเมีย หากเป็นชนิดรุนแรงจะได้รับการส่งต่อเพื่อรักษา

“ด้วยผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงต้องได้รับเลือดเป็นประจำและต้องได้รับยาขับธาตุเหล็กควบคู่เพื่อปรับระดับความเข้มขันของเลือดให้มีค่าปกติ ไม่เกิดภาวะธาตุเหล็กเกินในร่างกาย ทำให้เกิดภาวะตับแข็ง เบาหวาน และหัวใจวายได้ แต่เดิมยาขับเหล็กที่เด็กๆ ได้รับเป็นยาฉีดที่สร้างความเจ็บปวดอย่างมาก เพราะต้องรับการฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังโดยใช้เครื่องช่วยฉีดยา 8–12 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้นในปี 2561 นี้ บอร์ด สปสช.จึงอนุมัติสิทธิประโยชน์ยาขับเหล็กชนิดกินภายใต้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับเด็กอายุ 2-6 ปี ที่ป่วยด้วยโรคโลหิตจากธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง กินวันละ1-2 เม็ด ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้ใช้ชีวิตเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป” เลขาธิการ สปสช. กล่าว พร้อมกล่าวว่า นอกจากนี้ สปสช.ได้สนับสนุนดูแลเด็กพิการแต่กำเนิดโดยจดทะเบียนเด็กที่มีความพิการ 5 อันดับโรคแรกที่พบความพิการได้แก่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด แขนขาพิการแต่กำเนิด ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ และภาวะหลอดประสาทไม่ปิด เพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่อง

“บอร์ด สปสช.ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น โดยได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการในเด็กให้เติบโตอย่างสมวัยและเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต นับเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai