โพลล์ระบุเด็กขอให้เลิกตี 31.9%

กรุงเทพโพลล์สำรวจพบเด็กส่วนใหญ่ 63.5% ระบุถ้าเป็นไปได้อยากขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน 49.2% ระบุอยากได้สมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ตไว้ใช้ และ 31.9% ขอให้เลิกตีเด็ก
 
 
 
13 ม.ค. 2561 เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 13 ม.ค. นี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง “ 10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,185 คน พบว่า 
 
เรื่องที่เด็กส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 ต้องการวอนขอจากผู้ใหญ่ถ้าขอได้ คือ ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน รองลงมาร้อยละ 51.3 ขอให้เรียนเก่งๆ  ร้อยละ 49.2 ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต ร้อยละ 44.5 ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน และร้อยละ 35.9 ขอการบ้านน้อย ๆ เรียนน้อย ๆ ร้อยละ 35.1 ขอให้เด็กได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ร้อยละ 34.9 ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาบ้านเมือง ร้อยละ 34.7 ขอให้ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ต้องกินยา ร้อยละ 33.1 ขอให้พ่อแม่บ่นน้อยลง และร้อยละ 31.9 ขอให้เลิกตีเด็ก