สนช.ผ่านกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ เน้นรักษาวินัยเคร่งครัด

สนช. มีมติผ่านร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ หวังรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด สอดคล้องรัฐธรรมนูญ

18 ม.ค. 2561 เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)วินัยการเงินการคลังของรัฐ ซึ่ง สนช.มีมติรับหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอไว้ในวาระแรก เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา และมอบหมายให้กรรมาธิการวิสามัญทำหน้าที่พิจารณาศึกษาและเสนอกลับมายัง สนช. ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งท้ายที่สุด สนช. มีมติเห็นชอบในวาระ 3 ให้ประกาศใช้ร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยเสียง 158 เสียง งดออกเสียง 9 เสียง จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 167 คน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ ร่างกฎหมายวินัยการเงินการคลัง เป็นร่างกฎหมายที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้รัฐรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมาย มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ กำหนดวินัยการคลังด้านรายได้และรายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การบริหารทรัพย์สินของรัฐ เงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะ

รายงานยังระบุด้วยว่า ที่ประชุม สนช. เห็นควรนำข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญฯ เสนอไปยังรัฐบาลประกอบการดำเนินงาน อาทิ ควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการดำเนินการตามกฎหมายให้ชัดเจน เนื่องจากกฎหมายฉบับใหม่นี้มีวิธีการทำงานในรูปแบบใหม่สำหรับการกำหนดวินัยการเงินการคลัง ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งขอให้มีการแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการกู้เงินของรัฐบาล จำนวนเงินที่กู้ ในเอกสารประกอบการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อมูลประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์