เดือน ธ.ค. 2560 ผู้ประกันตนว่างงาน 140,273 คน ถูกเลิกจ้าง 23,023 คน

เดือน ธ.ค. 2560 พบแรงงานในระบบประกันสังคมมีผู้ประกันตน ม.33 ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 140,273 คน ถูกเลิกจ้าง 23,023 คน


ที่มาภาพประกอบ: pixabay.com/geralt (CC0)

20 ม.ค. 2561 สำนักเศรษฐกิจการแรงงานเปิดเผยตัวเลข ข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงานประจำเดือน ธ.ค. 2560 พบว่าด้านสถานการณ์การจ้างงานจากข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2560 มีลูกจ้างที่มีนายจ้างในระบบประกันสังคม (ม.33) จำนวน 10,840,579 คน มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ธ.ค.2559) ซึ่งมีจำนวน 10,511,821 คน หากพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง (%YoY) ของเดือน ธ.ค. 2560 เทียบกับเดือน พ.ย. 2560 พบว่าในเดือน ธ.ค. 2560 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.13 ขยายตัวจากเดือน พ.ย. 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.90 สถานการณ์การจ้างงานขยายตัวมากกว่าร้อยละ 1 จึงถือว่าสถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ

สถานการณ์การว่างงาน เดือน ธ.ค. 2560 มีผู้ว่างงานจำนวน 140,273 คน มีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -0.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือน ธ.ค. 2559) ซึ่งมีจำนวน 141,267 คน และเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (เดือน พ.ย. 2560) พบว่ามีจำนวน 145,172 คน โดยมีอัตราการชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ -3.37 และหากคิดเป็นอัตราการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน ธ.ค. อยู่ที่ร้อยละ 1.29 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการว่างงานของเดือน พ.ย. 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.35 ทั้งนี้จากข้อมูลอัตราการว่างงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ เดือน ธ.ค. 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.0 มีอัตราการว่างงานลดลงเมื่อเทียบกับเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.1

ด้านสถานการณ์เลิกจ้าง พบว่าเดือน ธ.ค. 2560 อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 คิดจากจำนวนผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง ต่อจานวนผู้ประกันตนมาตรา 33 เดือน ธ.ค. 2560 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างมีจานวนทั้งสิ้น 20,023 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 เท่ากับเดือน พ.ย. 2560 ที่ร้อยละ 0.21 แต่ลดลงจากปีที่แล้วที่ร้อยละ 0.28

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์