ทันตแพทยสภาหนุน ‘แนวปฏิบัติใช้สื่อออนไลน์’ ป้องกันผลกระทบต่อ ปชช.-บุคลากร

ทันตแพทยสภา หนุน 'แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ' ป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและบุคลากรการแพทย์ รณรงค์หมอฟันและบุคลากรในระบบสุขภาพยึดหลักปฏิบัติตาม
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา 
 
22 ม.ค. 2561 รายงานข่าวแจ้งว่า ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าวว่า ด้วยโลกในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าสื่อสังคมออนไลน์นับเป็นช่องทางสำคัญในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆ เนื่องจากมีความฉับไวและรวดเร็ว แต่ข้อมูลเหล่านั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างจนเกิดความเสียหายและยากต้องการควบคุมในภายหลังได้ โดยเฉพาะข้อมูลในทางการแพทย์และสุขภาพที่ไม่มีการคัดกรองที่ดี การนำเสนอเนื้อหาที่ขาดความครบถ้วน การอวดอ้างและโฆษณา อาจทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดได้ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่เป็นสิทธิผู้ป่วย เหล่านี้อาจทำให้เกิดความหมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้ แม้ว่าจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
 
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและตัวผู้ป่วยเอง รวมถึงผู้รับข้อมูลข่าวสาร และเพื่อคงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพแพทย์ องค์กรและบุคลากรในระบบสุขภาพ ที่ผ่านมาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560 เป็นต้นมา
 
“ทันตแพทยสภาในฐานะองค์กรด้านวิชาชีพทันตกรรม ได้เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์นี้ โดยเฉพาะในระบบสุขภาพ จึงขอสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในหมวด 3 หลักจริยธรรมทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ โดยร่วมรณรงค์ให้ทันตแพทย์และบุคลากรในระบบสุขภาพทั่วประเทศ ร่วมยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางนี้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต” เลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าว
 
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์