ประยุทธ์ตั้งกรรมการ 'ไทยนิยม ยั่งยืน' มุ่งลงถึงหมู่บ้านผ่านหน่วยงานราชการ

นายกฯ นั่งประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน รมว.กระทรวง ปลัดกระทรวง ผบ.เหล่าทัพ นั่งเก้าอี้กรรมการ กำหนดนโยบายสอดคล้องประชารัฐ ให้ผู้ว่าฯ ตั้งคณะกรรมการจังหวัดคุมระดับอำเภอ-ตำบลที่ตั้งโดยนายอำเภออยู่ดี ส่วนร่วมประชาชนน้อย มีเพียงปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มจิตอาสาในระดับตำบล

23 ม.ค. สำนักข่าวผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่า มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่่งแต่งตั้ง "คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน" โดยมีประยุทธ์เป็นประธานกรรมการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ วิษณุเครืองาม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ เป็นรองประธานกรรมการ

คณะกรรมการฯ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำให้การบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐเป็นไปตามข้อคำสั่งของนายกฯ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน โครงการของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมาย เนินการในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ

2. อำนวยในการพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่

3. อำนวยการในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระดับอำเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกฯ มอบหมาย

ในคำสั่งยังให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในระดับจังหวัดเพื่อถ่ายทอดอำนวยการ กำกับ สนับสนุนและพัฒนานโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติงานไปสู่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอและตำบล

ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตว่า โครงสร้างบุคลากรของคณะกรรมการฯ ตั้งแต่ระดับคณะอำนวยการใหญ่ เรื่อยลงมาจนถึงคณะกรรมการฯ ระดับตำบลนั้น มีส่วนร่วมของภาคประชาชนน้อย แทบทั้งหมดประกอบด้วยหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นส่วนงานปกครอง ส่วนพัฒนาการ ผู้ว่าฯ นายอำเภอ เจ้ากระทรวง รวมถึงผู้บัญชาการเหล่าทัพ จะมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าที่เห็นตามคำสั่งก็อยู่ในระดับตำบลที่ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่

จนถึงขณะนี้ยังไม่มีตัวเอกสารหรือแถลงการณ์เผยแพร่ออกมาทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ แต่สำนักข่าวข่าวสด คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์ และวอยซ์ทีวีได้รายงานเรื่องคำสั่งสำนักนายกฯ ฉบับเดียวกัน

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์