เลือกตั้งทำไม? เลื่อนวนไป เลื่อนออกไป

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

ตั้งแต่ อภิวัฒน์สยาม 2475 เป็นต้นมา การเลือกตั้งหมดความหมายสำหรับผู้เขียนแล้วจริงๆ โดยเฉพาะช่วงนี้ แม้ว่าการเลือกตั้งจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยก็จริง แต่สิทธิพื้นฐานของประชาชนนั้น แม้จะมีการมอบเจตนารมณ์ให้กับรัฐโดยการเลือกตั้งที่ผ่านมาล่าสุดปี 2554 (ซึ่งแท้จริงแล้วล่าสุดคือ 2557หรือเปล่า? จะเห็นได้ว่าแม้รัฐบาลจะคืนสิทธิอันพึงมีให้กลับประชาชนแล้ว ก็กลับถูกกลุ่มคนบางคนมาขัดขวาง อาทิ ผู้หญิงที่ถือไฟฉายไปเลือกตั้งถูกขัดขวางในการออกไปใช้สิทธิ์ คำถามคือกลุ่มคนพวกนี้กลับมาเรียกหาการเลือกตั้งตอนนี้เพื่ออะไร?)

แต่เมื่อสิทธินั้นได้ถูกยึดไป จนวันนี้ ปวงชนชาวไทยมองไม่เห็นว่าจะได้สิทธินั้นคืนเมื่อไหร่ ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ที่ผู้เขียนอยู่ในประเทศไทยแห่งนี้ ได้เติบโตมากับรัฐบาล ที่มีการรัฐประหารถึง 2 ครั้ง มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 3 ครั้ง มีเพียงครั้งเดียวที่ครบวาระ 4 ปี คือ ยุคนายกทักษิณ  ชินวัตร สมัยแรก (แต่รัฐบาลปัจจุบันคงอยู่ครบ 4 ปี และไม่น่าจะอยู่วาระเดียว เพราะเห็นตอนนี้ผันแปรตัวเองเป็นนักการเมืองแล้ว)

ชุมพล ศรีรวมทรัพย์ ได้เขียนลงในจุลสารเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ้งภากรณ์ ได้น่าสนใจเป็นอย่างมากคือ “ภาวะแช่แข็งประชาธิปไตย แม้คณะราษฎร จะมีความต้องการอันดีให้บ้านเมืองมีความเจริญทัดเทียม อารยประเทศ แต่การให้ความสำคัญกับระบบมากกว่าคน ทำ ให้ อำนาจการเมืองกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มชนชั้นปกครอง ไม่มีการ ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก และให้ประชาชนได้เรียนรู้ทางการ เมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง การใช้รัฐประหารเป็นเครื่องมือ หรือดึงต่างชาติเข้ามาเพื่อสร้างดุลอำนาจในประเทศปรากฏมาอย่างต่อเนื่อง เกิดภาวะ “เสียนิสัยทางการเมือง” สืบทอดมาถึง ปัจจุบัน”[1] 

ผู้เขียนเห็นว่าเป็นจริงเช่นนี้โดยไม่คัดค้าน และเห็นด้วยว่าแท้ที่จริงการปลูกฝังจิตสำนึก และให้ประชาชนได้เรียนรู้ทางการ เมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันชั้นเลิศ ที่จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตน  เมื่อนั้นการเลือกตั้งจะมีความหมายมาก แม้จะได้ยินผู้นำเผด็จการออกมาเลื่อนการเลือกตั้งไปอีกประชาชนต้องลุกขึ้นเรียกทวงสิทธิอันพึงมีของตนคืนมาแน่นอน เมื่อนั้นการเลือกตั้งประชาธิปไตยจะกลับมามีความหมาย[1] อึ๊งภากรณ์, ม.-น. โ. (2557, มิถุนายน). 82 ปีอภิวัฒน์สยาม ถึงรัฐประหาร 2557. จุลสารเตรียมงานรำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ป๋วย อึ้งภากรณ์. กรุงเทพ, ไทย: บริษัท ฟิล สไตล์ จำกัด.

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์