Skip to main content
sharethis

กป.อพช อีสานและ 53 เครือข่าย แถลงสนับสนุนเดินมิตรภาพ ร้องตำรวจ-ทหาร “ต้องยุติ” การใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/58 ดำเนินคดีกับตัวแทนเครือข่ายทั้ง 8 คน ทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข พร้อมร้องประชาชนร่วมลงชื่อเพื่อ “ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558” ชี้เป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชนอย่างร้ายแรง    

 

25 ม.ค.2561 จากกรณีเครือข่าย People Go ผู้จัดกิจกรรม 'We Walk…เดินมิตรภาพ' เดินเท้ารณรงค์เป็นเวลา 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. - 17 ก.พ.2561 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ไปยัง จ.ขอนแก่น เพื่อสื่อสารถึงความต้องการประชาชนที่จะมีส่วนร่วมใน 4 ประเด็น ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร สิทธิชุมชน และสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ถูก เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นกิจกรรมโดยตลอด และต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารฟ้องร้องดำเนินคดี 8 ตัวแทนเครือข่ายฯ ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหานั้น

ล่าสุดวันนี้ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช) และเครือข่าย 53 องค์กร ออกแถลงกรณ์ สนับสนุนเดินมิตรภาพ ( ฉบับที่ 1) เรียกร้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร “ต้องยุติ” การใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ในการดำเนินคดีกับตัวแทนเครือข่าย People Go Network ทั้ง 8 คน ทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข และเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศร่วมกันลงชื่อเพื่อ “ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558” ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชนอย่างร้ายแรง         
 
"เครือข่ายภาคประชาชนภาคอีสาน เหนือ กลาง ใต้ ขอแสดงจุดยืนไว้ ณ โอกาสนี้ว่า การเดินมิตรภาพของเครือข่าย People GO Network จะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงจุดหมายและไม่มีอุปสรรคใดจะมาขัดขวางเจตนารมณ์ดังกล่าวได้ “เราจะจับมือ รับธงและเดินเท้า” เพื่อส่งข่าวสารและยืนยันในสิทธิเสรีภาพประชาชนต่อไป" แถลงการณ์ระบุ 
 
รายละเอียดแถลงการณ์ : 
 

แถลงการณ์ สนับสนุนเดินมิตรภาพ ( ฉบับที่ ๑) และเรียกร้องให้ยุติการใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ในการดำเนินคดีกับแกนนำ  

 
การเดินเพื่อมิตรภาพ (We walk เดินมิตรภาพ) ของเครือข่ายประชาชนในนาม People GO Network เป็นการกระทำโดยสงบสันติปราศจากอาวุธ  ซึ่งอยู่ในขอบเขตสิทธิเสรีภาพของพลเมืองและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์  5 วันที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ากลุ่มประชาชนที่เดินเพื่อมิตรภาพมีการกระทำใดๆ ที่ผิดต่อกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช. ภาคอีสาน) และเครือข่ายประชาชนที่มีรายชื่อท้ายนี้  จึงสนับสนุนกิจกรรมการเดินมิตรภาพ  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2561ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, วิกฤตด้านการเกษตรที่ปนเปื้อนสารเคมีและความมั่นคงทางด้านอาหารที่ผูกขาดโดยระบบทุนขนาดใหญ่  ,ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จะถูกแก้ไขให้เป็นระบบอนาถา  และการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอันพึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญ  โดยการ เดินเท้าจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดขอนแก่น   ซึ่งคณะผู้จัดงานได้ดำเนินการแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558  และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินกิจกรรมเอาไว้แล้วและเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพการชุมนุมที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเป็นเสรีภาพในการแสดงออก ของประชาชนตามปกติที่ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ         
 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐกลับทำในทางตรงกันข้าม มีการขัดขวาง ข่มขู่ คุกคาม กดดัน ตรวจค้นยานพาหนะของผู้เดินมิตรภาพ จงใจขัดขวางการใช้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างเต็มที่ และอ้างคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ดำเนินคดีกับตัวแทนเครือข่าย People Go Network 8 คน ซึ่งเป็นคำสั่งที่อาจขัดกับ มาตรา 34 และมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่รับรองเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมไว้ อันเป็นการใช้อำนาจเหนือ รัฐธรรมนูญ ในนามคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช. ภาคอีสาน) และเครือข่ายภาคประชาชน “ขอประณาม” การกระทำดังกล่าวของรัฐที่มีเจตนาจงใจละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนคนไทยและขอเรียกร้องดังนี้ 
 
1) เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร “ต้องยุติ” การใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ในการดำเนินคดีกับตัวแทนเครือข่าย People Go Network ทั้ง 8 คน ทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข 
 
2) ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศร่วมกันลงชื่อเพื่อ “ยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558” ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิทางการเมืองของประชาชนอย่างร้ายแรง       
 
เครือข่ายภาคประชาชนภาคอีสาน เหนือ กลาง ใต้ ขอแสดงจุดยืนไว้ ณ โอกาสนี้ว่า การเดินมิตรภาพของเครือข่าย People GO Network จะต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงจุดหมายและไม่มีอุปสรรคใดจะมาขัดขวางเจตนารมณ์ดังกล่าวได้ “เราจะจับมือ รับธงและเดินเท้า” เพื่อส่งข่าวสารและยืนยันในสิทธิเสรีภาพประชาชนต่อไป
 
๒๕  มกราคม ๒๕๖๑ 
ด้วยจิตคารวะ
 
๑. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช)
๒. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคอีสาน
๓. ศูนย์ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพอีสาน
๔. สถาบันชุมชนอีสาน
๕. เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคอีสาน
๖. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
๗. เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
๘. เครือข่ายแรงงานอกระบบภาคอีสาน
๙. เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน
๑๐ เครือข่ายคนรุ่นใหม่ กลุ่มลุ่มน้ำโขงศึกษา
๑๑. ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ระยอง
 ๑๒. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จ.ระยอง
 ๑๓. กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จ.ปราจีนบุรี
 ๑๔. เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน จ.ขอนแก่น
 ๑๕. สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สพอ.)
 ๑๖. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (สปส.)
 ๑๗. กลุ่มสุรินทร์เสวนา
 ๑๘. กลุ่มดอกคูนเสียงแคน จ.ขอนแก่น
๑๙. เครือข่ายผู้ป่วยเรื้อรัง Healthy forum
๒๐. ชมรมเพื่อนโรคไต แห่งประเทศไทย
๒๑. เครือข่ายพลังงานยั่งยืน จ.สุรินทร์
๒๒. ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพประชาชน จ.นครราชสีมา
๒๓. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้
๒๔. เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนสงขลา
๒๕. สมาคมผู้บริโภคสงขลา
๒๖. ชมรมเพื่อโรคไต จ.ขอนแก่น
๒๗. ศูนย์พิทักษ์สิทธิการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำชีตอนล่าง
๒๘.  เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสาน
๒๙. เครือข่ายผู้หญิงอีสาน
๓๐.โครงการทามมูน 
๓๑.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  จ.ขอนแก่น
๓๒. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ จ.ขอนแก่น
๓๓. เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้า จ.ขอนแก่น
๓๔.สมาคมไทบ้าน
๓๕.เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ภาคอีสาน
๓๖. เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์เขต ๗ ขอนแก่น
๓๗. สมาคมเครือข่ายชาวนาชาวไร่อีสาน
๓๘. เครือข่ายต้านการทุจริตภาคประชาชน จ.นครราชสีมา
๓๙. กลุ่มบุรีรัมย์เสวนา
๔๐. เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.มหาสารคาม
๔๒. เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขต ๑๐ อุบลราชธานี (มุกดาหาร  อำนาจเจริญ ยโสธร  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ )
๔๓. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพปทุมธานี
๔๔. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพพระนครศรีอยุธยา
๔๕.เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพนนทบุรี
๔๖.เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพอ่างทอง
๔๗. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพลพบุรี
๔๘.เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพเชียงใหม่
๔๙.เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.กาฬสินธุ์ (ขบวนเครือข่ายผู้หญิงไทย)
๕๐.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จ.ร้อยเอ็ด
๕๑.ชมรมเครือข่ายสื่อสารสังคมชุมชนกาฬสินธุ์ (องค์กรสาธารณะประโยชน์)
๕๒. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมห้วยเสือเต้นและโคกหินขาว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
๕๓. ชมรมชาวบ้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำน้ำพอง
สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net