ศาลปกครองสั่งคุ้มครองชั่วคราว 'เดินมิตรภาพ'

ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว 'เดินมิตรภาพ' ให้ตำรวจดูแลการเดินฯ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มิให้กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้น ขัดขวาง ในการใช้เสรีภาพการชุมนุม

 
27 ม.ค. 2561 People GO network รายงานว่าศาลปกครองมีคำสั่งให้ตำรวจดูแลการเดินมิตรภาพ ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มิให้กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้น ขัดขวาง ในการใช้เสรีภาพการชุมนุมของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และผู้ร่วมชุมนุมภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและให้ดำเนินการใช้อำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุม จนถึงวันที่ 17 ก.พ. 2561 อันวันสิ้นสุดการชุมนุมสาธารณะ
 
สรุปประเด็นสั้น ๆ ตามคำสั่งศาลฯ ดังนี้
 
1. มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 (ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและอาจมีการปิดกั้นขัดขวาง ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 รู้สึกหวาดกลัวในการใช้เสรีภาพการชุมนุมอีกต่อไป (เน้นเหตุการณ์ที่วัดลาดทรายและ อบต.ลำไทร
 
2. น่าเชื่อว่าอาจจะมีการกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจในลักษณะการปิดกั้นขัดขวาง ทำให้ผู้ฟ้องคดีหวาดกลัวการใช้เสรีภาพการชุมนุม ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 กับพวกได้รับความเสียหายต่อไปได้ ในระหว่างการทำกิจกรรมเดินมิตรภาพส่วนที่เหลือตามแผนที่วางไว้
 
3. ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะเจ้าพนักงานผู้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ได้เคยมีคำสั่งให้การชุมนุมหรือห้ามการเดินขบวนเคลื่อนย้าย หรือประกาศให้เลิกการชุมนุม แก้ไขการชุมนุม หรือร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้เลิกการชุมนุม
 
4. มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 โดยศาลมีคำสั่งโดยสรุป ดังนี้
 
4.1 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ มิให้กระทำการใดๆที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้น ขัดขวางในการใช้เสรีภาพการชุมนุมของผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 และผู้ร่วมชุมนุมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
 
4.2 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 19 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะฯ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ และการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยเคร่งครัดจนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
 
แต่หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 และผู้ร่วมชุมนุมกระทำการใดอันทำให้เป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือเจ้าพนักงานตำรวจในบังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก็ชอบที่จะพิจารณากำหนดเงื่อนไขหรือมีคำสั่งหรือประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุม หรือแก้ไข หรือร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้เลิกการชุมนุม หรือดำเนินการอื่นใดตามอำนาจหน้าที่เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะหรือกฎหมายอื่นได้
 
คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 154/2561 ศาลปกครองกลาง ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 >> ฉบับเต็ม https://goo.gl/kxWDhF (คดีปกครองกรณีเครือข่ายประชาชน People Go network ฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจคุกคามละเมิดเสรีภาพการชุมนุม กิจกรรม We walk...เดินมิตรภาพ)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์