[คลิป] เวลาประชาชนและเสวนา “คอร์รัปชัน 4.0”

27 ม.ค. 61 กิจกรรมเวลาประชาชนและเสวนา “คอร์รัปชัน 4.0”  วันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 13.00 น. ที่สวนครูองุ่น ทองหล่อซอย 3 วิทยากรรับเชิญ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ “จ่านิว” นำเสนอเรื่อง การตรวจสอบและผลกระทบจากการต่อสู้กับอำนาจรัฐ สฤณี อาชวานันทกุล นำเสนอเรื่อง ความโปร่งใสสุดขั้ว radical transparency กับการเพิ่มพลังพลเมือง วีระ สมความคิด นำเสนอเรื่อง การต้านคอรัปชั่นโดยภาคประชาชน และเอกชัย ไชยนุวัติ นำเสนอเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต องค์กรอิสระ และการบังคับใช้ ดำเนินรายการโดย ณัฏฐา มหัทธนา

ในช่วงหลังการเสวนา เอกชัย หงส์กังวาน ได้จัดกิจกรรมโหวตนาฬิกา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดยรวบรวมภาพนาฬิกาที่ปรากฏเป็นข่าว มาให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมได้ลงคะแนน พร้อมนับคะแนน โดยจะนำภาพนาฬิกาที่ได้คะแนนสูงสุดไปมอบให้ พล.อ.ประวิตร ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์