'เพื่อไทย' ขอโทษ ปม 'เรืองไกร' ชี้นักศึกษาล้อการเมืองฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ส่งจดหมายเปิดผนึก ยันพรรคไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของ จนท.ในปัจจุบัน ในการตั้งข้อกล่าวหาต่อประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง ซึ่งถือเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

แฟ้มภาพประชาไท

5 ก.พ.2561 จากกรณีปรากฎเป็นข่าวว่า เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ออกมาแสดงความเห็นถึงการออกหมายเรียกเพื่อจะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่สกายวอล์ก 39 คน และที่กระทรวงกลาโหม 40 คน นั้น ว่า ส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีมาจากการใช้ข้อกฎหมายจากคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12 ที่ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองในที่ใดๆ ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ดังนั้นในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมทางการเมืองในลักษณะทำหุ่นและแปรอักษรล้อทางการเมืองด้วย จึงน่าจะเข้าข่ายเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่ฝ่าฝืนข้อ 12 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ด้วยนั้น

ล่าสุด ภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชน ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ 'Phumtham Wechayachai' กรณีมีการคุกคามการใช้สิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนและมีความพยายามจะดำเนินคดีต่อประชาชน ,นิสิต นักศึกษา ,คณาจารย์และกลุ่มประชาสังคมบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้มีอำนาจในปัจจุบัน ในการตั้งข้อกล่าวหาต่อประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครอง ซึ่งถือเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ภูมิธรรม กล่าวด้วยว่า สำหรับกรณีที่มีสมาชิกของพรรคเพื่อไทยได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดต่อเจตนารมณ์ของพรรค จึงขอโทษและอภัยต่อเหตุการณ์ที่กระทบจิตใจประชาชน พร้อมยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะยังคงยึดมั่นและยืนหยัดในหนทางการต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนตลอดไป

รายละเอียดจดหมายของ ภูมิธรรม 

จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชน

เรียนพี่น้องประชาชน นิสิต นักศึกษา และผู้รักประชาธิปไตยทุกท่าน
 
กรณีที่มีการคุกคามการใช้สิทธิ เสรีภาพของพี่น้องประชาชน และมีความพยายามจะดำเนินคดีต่อประชาชน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และกลุ่มประชาสังคมบางส่วนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
 
ผมขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การใช้สิทธิ เสรีภาพโดยสงบ ปราศจากความรุนแรง ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักสิทธิพลเมืองที่สามารถกระทำได้ และผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการดำเนินการของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบัน ที่พยายามจะยัดเยียดความผิดและตั้งข้อกล่าวหากับกลุ่มประชาชน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ที่ใช้สิทธิ เสรีภาพในประเด็นต่างๆ ต่างกรรม ต่างวาระในช่วงหลายๆ วันที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการคุกคามและละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน ซึ่งแสดงออกอย่างสงบและเปิดเผยตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศให้การคุ้มครองเอาไว้
สำหรับการแสดงออกของนิสิตนักศึกษาและขบวนพาเหรดล้อการเมืองในงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ จากกระแสข่าวตามสื่อต่างๆ อ้างว่าได้มีความพยายามดำเนินการตรวจสอบและสกัดกั้นเป็นอย่างมากจากกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันซึ่งกระแสสังคมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ต่างร่วมกันแสดงความคิดเห็นทัดทาน และไม่เห็นด้วยกับการพยายามเข้ามาแทรกแชงการดำเนินกิจกรรมของนิสิต นักศึกษาดังกล่าว เพราะถือเป็นละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกของนิสิต นักศึกษา
 
ผมได้ติดตามดูขบวนพาเหรดและกิจกรรมในวันดังกล่าว เห็นว่าขบวนพาเหรดของ นิสิต นักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เป็นการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ สร้างสรรค์ และถือเป็นการใช้เสรีภาพการแสดงออกตามกรอบของกฏหมาย ที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติและรองรับไว้อย่างถูกต้องโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ที่เป็นปัญหาหรือเป็นผลเสียหายต่อประเทศและสังคมแต่อย่างใด
 
ตรงข้ามกลับเป็นการกระทำที่สะท้อนจุดยืน และความคิดของนิสิต นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ที่มีความรับผิดชอบและห่วงใยต่อประเทศชาติอย่างน่าชื่นชมยิ่ง กิจกรรมดังกล่าวต้องถือเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแบบอย่างในการปลุกจิตสำนึกพลเมืองให้เยาวชนของชาติมีความตื่นรู้ในปัญหาบ้านเมืองและเรียนรู้ในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองในพื้นที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์โดยเปิดเผย
 
ผมจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำหรือพฤติกรรมใดๆ ที่จะคัดค้าน/ขัดขวางหรือกล่าวหา ที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อกลุ่มคนหรือกลุ่มเยาวชน นิสิต นักศึกษาของชาติ ไม่ว่าจะในงานฟุตบอลประเพณีหรือในพื้นที่งานอื่นๆ ที่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น 
 
ผมคัดค้านการตั้งข้อกล่าวหาต่อกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องให้รัฐคืนการเลือกตั้งให้กลับมาดังเดิมตามที่เคยประกาศไว้
 
เรียกร้องให้รัฐยุติการตั้งข้อกล่าวหาต่อกลุ่มประชาชนทุกกลุ่มที่ได้แสดงออกตามสิทธิ เสรีภาพที่พึงมีที่กฏหมายรัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองเอาไว้
 
สำหรับกรณีที่มีสมาชิกบางท่านของพรรคเพื่อไทยได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นของพรรค ถือเป็นการกระทำและความคิดเห็นส่วนบุคคลของสมาชิกท่านนั้นๆ และพรรคจะได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกพรรคท่านนั้นต่อไป
 
ผมในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันก่อให้เกิดความรู้สึกที่กระทบต่อจิตใจที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของท่าน และขอยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยจะยังคงยึดมั่นและยืนหยัดในหนทางการต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตยของประชาชนตลอดไป
 
ด้วยจิตคารวะและยึดมั่น
ในการต่อสู้เพื่อสิทธิประชาธิปไตย
 
ภูมิธรรม เวชยชัย
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย
5 กุมภาพันธ์ 2561

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์