กวีประชาไท: ท่านผู้ใหญ่!

ท่านผู้ใหญ่นายท่านน่ารำคาญ
บรรดาศักดิ์บานพาถอยด้อยพัฒนา
ปิดถนนปูพรมหลอกลวงตา
พอท่านมาก็ต้องยอมพรั่งพร้อมใจ

นี่ท่านเพิ่งช่วยผ่านงานขุดอุโมงค์
เปิดทางโล่งสัมปทานฉกมาได้
เงินมหาศาลกินนานสำราญไป
ต้องทำใจจำยอมอำนวยการ

ท่านชอบป่าล่าสัตว์มันสนุก
ชีวิตทุกข์หงอยเหงากดเก็บนาน
ช่วยประสานถางทางทำมองผ่าน
ยิ้มชื่นบานคว้าไรเฟิลบุกเข้าไป

ท่านผู้ใหญ่หน้าบานมีเงินเยอะ
มีบานเบอะบ้านเราล้าหลังไหม
ด้อยพัฒนาดิ่งลงเหวน่าเศร้าใจ
จะทำไงท่านผู้ใหญ่เต็มบ้านเมือง.