กวีประชาไท: ความตายต่างชนิดในความคิดของชนชั้นกลางรักป่าต่างกันไหมความตายหมายความว่า
ชีวิตเมือง ชีวิตป่า ชีวิตหนึ่ง
ย่อมเกี่ยวพันชีวิตอื่นอยู่ลึกซึ้ง
ภาพเสือดำในคำนึงชวนถอนใจ

รักสัตว์ป่าเพราะป่าให้ชีวิต
ใครบางคนขบคิดแล้วสงสัย
แล้วสัตว์เมืองป่าคนคือสิ่งใด
เมื่อถูกยิงตายไปไม่เกี่ยวกัน?

ชนชั้นกลางบางคนอยู่บนโน้น
บนหอคอยไกลโพ้นบนความฝัน
รักเอ็นดูสรรพสัตว์สารพัน
โยงเกี่ยวเนื่องถึงกันทั้งป่าเมือง

รักชีวิตจึงรักสัตว์ปกป้องป่า
แยกแยะได้ให้คุณค่าเป็นบางเรื่อง
เมื่อป่าอยู่คนก็อยู่ดูรุ่งเรือง
เพราะเกี่ยวพันเป็นฟันเฟืองทั้งป่าคน

บางชีวิตถูกฆ่าไม่น่าเศร้า?
ไม่เกี่ยวโยงถึงเรา เราไม่สน
ถูกตีตราว่าต่ำชั้นกว่าบางชน
ถึงนอนตายกลางถนน ไม่เป็นไร

ต่างกันตรงความตายต่างชนิด
กระทบภาพความคิดชนชั้นไหน
รักและหวงห้วงน้ำลำเนาไพร
แต่อาจฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็น!