สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจคนไทยอยากเลือกตั้ง 63.45%

สวนดุสิตโพลเผยคนไทยวิตกกังวลเรื่องปัญหาปากท้อง-ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 78.32 ขอรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา ขณะที่ร้อยละ 63.45 อยากให้จัดการเลือกตั้งตามโรดแมป
 
 
11 ก.พ. 2561 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” โดยมีการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชน 1,273 คน ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ.2561 พบว่า เรื่องที่ประชาชนมีความกังวลสูงที่สุดอันดับ1  ร้อยละ 78.32 คือ ชีวิตความเป็นอยู่  ปากท้อง เงินไม่พอใช้ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ค่าครองชีพสูง ของกิน-ของใช้แพง เห็นว่า ควรแก้โดยการประหยัด กินใช้อย่างพอเพียง ทำงานหารายได้เพิ่ม กู้ยืม หมุนเงิน รัฐบาลช่วยเหลือ เร่งแก้ไขปัญหา ฯลฯ 
 
อันดับ 2 ร้อยละ 69.05 คือ เศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนไม่ดี คนตกงาน ต่างชาติไม่ลงทุน คนไม่มีกำลังซื้อ เห็นว่าควรแก้โดยให้รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ธนาคารให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ยกเว้นภาษี เร่งจัดการเลือกตั้ง ฯ
 
อันดับ 3 ร้อยละ 66.46 คือ อุบัติเหตุบนท้องถนน การจราจร เห็นว่า ควรแก้โดยการช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท ฯ
 
อันดับ 4 ร้อยละ 63.45 คือ การเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้ง รวมทั้งการทุจริตคอร์รัปชั่น เห็นว่า ควรแก้โดยรัฐบาลดำเนินการตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง ปฏิรูปอย่างจริงจัง รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ฯ
 
อันดับ 5 ร้อยละ 63.08 คือ โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพอนามัย ค่ารักษาพยาบาลสูง เห็นว่าควรแก้โดยการดูแลสุขภาพ เห็นว่า ควรแก้ด้วยการออกกำลังกาย ไม่เครียดฯ
 
อันดับ 6 ร้อยละ 61.67 คือ หน้าที่การงาน งานที่ทำ ธุรกิจ ค้าขาย รายได้ลด ธุรกิจซบเซา เห็นว่าควรแก้โดยการหาจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น  ฯ
 
อันดับ 7  ร้อยละ 45.17 คือ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สภาพอากาศ มีคนบุกรุก ทำร้ายสัตว์ป่า อากาศเปลี่ยนแปลง เห็นว่า ควรแก้โดยการกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และไม่ทำลาย ฟื้นฟูผืนป่า รัฐเอาจริงเอาจัง ฯ
 
อันดับ 8  ร้อยละ 43.12 คือ คุณภาพการศึกษาไทยที่ยังร้างท้าย มีผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยเห็นว่าควรแก้โดยการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ปรับโครงสร้างการศึกษา จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ฯ
 
อันดับ 9 ร้อยละ 42.81 คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในทางมิชอบ คนรวยกับคนจนแตกต่างกัน เห็นว่า ควรแก้โดยการมีช่องทางร้องเรียน ดำเนินการอย่างจริงจัง มีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม ช่วยกันสอดส่องดูแล ฯ
 
และอันดับ 10 ร้อยละ 40.93 คือ คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม สังคมเสื่อมโทรม ไม่มีน้ำใจ มีพฤติกรรมรุนแรงขึ้น เห็นว่า ควรแก้โดยการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เด็ก มีแบบอย่างที่ดีให้เห็น ใกล้ชิดศาสนา ฯ 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์