สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน กำหนดให้ยื่นใช้สิทธิภายใน 1 ปี

สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน  กำหนดให้ยื่นใช้สิทธิภายใน 1 ปี หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง

 

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา เว็บไซต์วิทยุรัฐสภาฯ รายงานว่า การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม มีมติประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 193 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง จากผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 196 คน พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตท้ายรายงานและจะจัดส่งไปยังคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

สำนักข่าวไทย รายงานเพิ่มเติมว่า พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชี้แจงว่า  สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  กำหนดให้ผู้ประกันตน ที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เนื่องจากมีการขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน หรือส่งเงินไม่ครบจำนวน เป็นเวลา 9 เดือน ในระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งทำให้ขาดจากการเป็นผู้ประกันตน และไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ หากมีความประสงค์ที่จะกลับมาเป็นผู้ประกันตน  ผู้ที่ประสงค์จะกลับเป็นผู้ประกันตน จะต้องยื่นคำขอผ่านสำนักงานประกันสังคมภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทั่วถึง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินไว้ใช้ในยามชราภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ จากร่างกฎหมายนี้ จะมีกลุ่มแรงงานผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 1 ล้านคน กลับเข้ามาสู่ระบบการประกันตนอีกครั้ง และการกลับเข้ามาสู่ระบบผู้ประกันตน ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง โดยหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้  จะมีการแจ้งให้ผู้ประกันตนทราบเป็นรายบุคคลด้วยหนังสือ ส่งไปยังตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบยื่นจากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม และดำเนินการยื่นต่อสำนักงานได้ภายใน 1 ปี หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ และต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 432 บาทตามเดิม ตั้งแต่เดือนแรกที่มีการยื่นขอ ซึ่งจะได้รับสิทธิ์คุ้มครอง เช่น เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์