เลขาฯ คณะคุยสันติสุขย้ำนานาชาติยอมรับแนวทางดับไฟใต้

เลขาฯ คณะพูดคุยสันติสุขใต้ยืนยันแนวทางทำงานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ย้ำตั้ง Safe House ภายใต้กฎหมายปกติ ไม่ได้ใช้มาตรการพิเศษ ผู้เห็นต่างที่มีหมายที่เข้าร่วมอาจได้ปล่อยตัวก่อน
 
24 ก.พ. 2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่าพล.ต.สิทธิ์ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชี้แจงประเด็นที่เป็นข้อกังวลและข้อคำถามที่สังคมยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี ของรัฐบาล เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการยุติความรุนแรง ความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนาน และสร้างสันติสุขร่วมกันกับกลุ่มบุคคลที่มีความคิดและอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ผ่านทางกระบวนการพูดคุยซึ่งเป็นวิธีที่นานาประเทศให้การยอมรับ และในอดีตประเทศไทยได้เคยนำมาใช้จนทำให้ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤติเรื่องความขัดแย้งทางด้านลัทธิ และอุดมการณ์ทางการเมือง ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนในชาติต้องจับอาวุธมาต่อสู้กันเอง
 
พล.ต.สิทธิ์  กล่าวว่า ส่วนการจัดตั้ง Safe House หรือศูนย์ประสานงาน เป็นขั้นตอนแรกของการจัดตั้ง Safety Zone หรือพื้นที่ปลอดภัยโดย Safe House จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับสถานการณ์ หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งจากในและนอกพื้นที่ โดยการปฏิบัติงานใน Safe House จะประกอบด้วยผู้แทน จาก Party A คือเจ้าหน้าที่รัฐและ Party B คือกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ฝ่ายละ 7 คน ซึ่งจะทำบัตรประจำตัวให้กับบุคคลดังกล่าวนี้ เพื่อใช้เป็นมาตรการในการ รักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใน Safe House และ Safety Zone 
 
“ผู้แทนของ Party B ที่เป็นบุคคลที่มีหมาย จะได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดี ตามกระบวนการยุติธรรมปกติ ไม่ใช่การพักโทษ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้กับผู้ต้องขังและหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กระทรวงยุติธรรมกำหนดอาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับการปล่อยตัวก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาตามคำพิพากษา ดังนั้น การจัดตั้ง Safe House จึงไม่ใช่การเปิดโอกาสให้คนร้ายเข้าประเทศตามที่มีการตั้งข้อสังเกตไว้ เพราะกระบวนการพูดคุยในระยะปัจจุบัน เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายปกติทั้งสิ้น  ไม่ได้ออกกฏหมายพิเศษเพิ่มเติมใดๆ มารองรับอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ” พล.ต.สิทธิ์ กล่าว
 
พล.ต.สิทธิ์ กล่าวว่า คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการพูดคุย ตลอดเวลาที่ผ่านมาคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยึดถือตามนโยบายและแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ และใคร่ครวญการดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนมาพิจารณา เพื่อให้เกิดความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การยุติปัญหาที่เป็นสาเหตุของความรุนแรง และการสูญเสียที่มีอย่างยาวนาน เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์