38 องค์กรร้อง จนท.รัฐหยุดละเมิดและคุกคาม ปชช. - นักสิทธิ ในสามจังหวัดใต้

38 องค์กรที่ทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ แถลงร่วม ร้อง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานความมั่นคง ยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ทางการเมือง เปิดโอกาสให้สันติภาพ
 
 
2 มี.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 38 องค์กรและ 22 บุคคล ที่ทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ออกแถลงการณ์ร่วม ในนามเครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เรียกร้องให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) และหน่วยงานความมั่นคง ยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ทางการเมือง เปิดโอกาสให้สันติภาพ
 
แถลงการณ์ระบุข้อเรียกร้องให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องยุติการคุกคามประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาด้วยการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ไม่เป็นธรรม ขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือขบวนการต่อสู้ปาตานียุติการคุกคามและโจมตีพลเรือนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาโดยเด็ดขาด ขอเรียกร้องให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยุติการคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการแจ้งความดําเนินคดี (SLAPPs) ต่อประชาชน สื่อมวลชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 
ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดําเนินการทบทวนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการดําเนินการชดเซยเยียวยา
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และขอเรียกร้องให้ “หุ้นส่วนสันติภาพ” ทั้งรัฐบาลไทย กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือขบวนการต่อสู้ปาตานีทุกกลุ่ม กลุ่มประชาสังคมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนองค์กรระหว่าง ประเทศ ได้ร่วมกันติดตามและตรวจสอบกรณีการคุกคามข้างต้นอย่างใกล้ชิด ตลอดจน ให้ข้อเสนอแนะในการคลี่คลายปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อรัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้ ปาตานี
 
และประเด็นสุดท้ายของแถลงการณ์ เรียกร้องให้เพื่อนมิตรกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาผนึกกําลังกัน เพื่อป้องกัน สกัด ขัดขวางไม่ให้ทุกฝ่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนและปิดกั้นเสรีภาพในการ แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ก็เพื่อตอกย้ําหลักคิดที่ว่าสันติภาพนั้นไม่อาจปรากฏขึ้นได้ หากไร้ ซึ่งความเป็นธรรม

ตัวอย่างรายชื่อกลุ่มที่ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ ประกอบด้วย กลุ่มด้วยใจ กลุ่มเดอะปาตานี (The Patani) กลุ่มธนาคารใจอาสา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม (PHOS) กลุ่มบุหงารายาเพื่อการศึกษา (BRG) คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (B4P) เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) เครือข่ายบัณฑิตอาสาปาตานี (INSouth) เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ (PermaTamas) เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOP) เครือข่ายผู้ช่วยทนายความมุสลิม (SPAN) เครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำสายบุรี (JALEM)

เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม (HAP) ชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม (PICSEB) มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Nusantara) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC) ศูนย์บูรณาการคนหนุ่มสาวเพื่อศักยภาพชุมนุมชน (YICE) ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) ศูนย์วัฒนธรรมมลายูปาตานี (BUMI) ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS) สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน (Media Selatan) สมาคมฟ้าใสส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้ สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (PERWANI) สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PerMAS) สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) สำนักพิมพ์อาวัณบุ๊ค (Awan Book)  สำนักสื่อวารตานี (Wartani) และ องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์