'อมรา-สมชาย-สุนี-ชวรงค์' ได้รับเลือกเป็น กก.สรรหา กรรมการสิทธิฯ

สมชาย หอมลออ สุนี ไชยรส อมรา พงศาพิชญ์ สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ และ ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

13 มี.ค. 2561 รายงานข่างจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สนง.กสม.) แจ้งว่า วันนี้ ภิรมย์  ศรีประเสริฐ  เลขาธิการ กสม. เปิดเผยว่า สนง.กสม. ได้จัดให้มีการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน สภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวาระเริ่มแรก ตามมาตรา 11 และ มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้ง การรับจดแจ้ง และการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. 2561 ณ  สนง.กสม. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ปรากฏผลการประชุมผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพดังกล่าว เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวาระเริ่มแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 11 ดังต่อไปนี้

1. ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 1)  สมชาย หอมลออ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 2) สุนี ไชยรส มูลนิธิ  14 ตุลา 3) ศ.อมรา พงศาพิชญ์ มูลนิธิธีรนาถ  กาญจนอักษร

2. ผู้แทนสภาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ แพทยสภา

3.  ผู้แทนสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่ ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย)

ทั้งนี้  สนง.กสม. จะส่งชื่อผู้แทนที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสรรหาฯ ในครั้งนี้ไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไป 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท