เปิดตัว 'สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย' คลินิกออนไลน์ครบวงจร มุ่งลดเอชไอวีในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง

องค์กรพันธมิตร 7 หน่วยงานร่วมมือกันเปิดตัว Lovecare YM2M Young Men’s Health Station สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย ผ่านคลินิกออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้การปรึกษาเรื่องเพศเรียลไทม์แก่วัยรุ่นชาย
 
 
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2561 จากการที่ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) เป็นจำนวนสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ วันนี้องค์กรพันธมิตร 7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมควบคุมโรค มูลนิธิแพธทูเฮลท์ คลินิกบางกอกเฮลท์ฮับ สำนักการแพทย์-สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกันเปิดตัว Lovecare YM2M Young Men’s Health Station สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย ผ่านคลินิกออนไลน์แบบครบวงจร http://ym2m.lovecarestation.com/ เพื่อให้การปรึกษาเรื่องเพศเรียลไทม์แก่วัยรุ่นชาย ซึ่งรวมถึงกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง พร้อมจัดบริการส่งต่อไปยังคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงการตรวจรักษาที่จำเป็นและปลอดภัย
 
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าร้อยละ 52 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยในพ.ศ. 2560 คือกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจำนวนนี้เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ถึงร้อยละ 55 นอกจากนี้ ยังพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีอัตราความชุกของเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายสูงที่สุด คืออยู่ที่ร้อยละ 20 ในพ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับร้อยละ 1.1 ในประชากรทั่วไป
 
อย่างไรก็ตาม อัตราการตรวจเลือดเพื่อหาเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวกลับอยู่ในระดับต่ำ โดยข้อมูลจากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ พบว่า เพียงร้อยละ 31 ของชายมีเพศสัมพันธ์กับชายในประเทศไทยทราบว่าตนเองมีเชื้อเอชไอวีหรือไม่
 
วัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น การขาดวุฒิภาวะ มีคู่นอนหลายคนและมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกัน ทั้งนี้ YM2M http://ym2m.lovecarestation.com/ สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย เป็นบริการออนไลน์ครบวงจรที่เน้นเข้าถึงประชากรกลุ่มนี้ โดยได้เปิดเป็นแชทรูมที่มีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญคอยแชทสดกับกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่ความรัก เพศสัมพันธ์ เพศสภาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไปจนถึงการตรวจเลือดและการรักษา นอกจากนี้ สถานีวัยรุ่นชายยังมีการจัดบริการส่งต่อวัยรุ่นที่ต้องการเข้ารับการรักษา หรือตรวจหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปยังโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายจำนวน 23 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมพร้อมให้บริการด้วยความเป็นมิตร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีอัตราค่ารักษาที่ไม่แพง
 
นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวในงานแถลงข่าววันนี้ว่า “แม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการลดการติดเชื้อเอชไอวีในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา แต่อัตราการติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นในประชากรบางกลุ่ม เรื่องนี้เป็นประเด็นทางสาธารณสุขที่น่ากังวลอย่างยิ่งของประเทศไทย เราต้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลและบริการที่จำเป็น และช่วยให้พวกเขาสามารถป้องกันตนเองจากเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้”
 
นายแพทย์เทียรี่ โรลส์ โครงการเอชไอวีและวัณโรค ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข กล่าวว่า “การให้การปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพทางออนไลน์กับวัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย เป็นกิจกรรมที่เสริมขึ้นมาจากงานอื่นๆ ที่เราได้ทำอยู่แล้วเพื่อรับมือกับการระบาดของเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยงนี้ เนื่องจากช่องทางออนไลน์เป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มวัยรุ่น เราหวังว่าบริการทางออนไลน์เหล่านี้จะก่อให้เกิดผลในวงกว้างอย่างแท้จริง”
 
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวในงานแถลงข่าววันนี้ว่า “การเข้าถึงการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงยังมีความครอบคลุมต่ำ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นฯ กลุ่มเสี่ยง สามารถรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรีในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในเครือข่าย YM2M และร่วมกันจัดทำระบบส่งต่อสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อ สำหรับวัยรุ่นที่ไม่ติดเชื้อและมีความเสี่ยงเข้าเกณฑ์จะมีการสนับสนุนการให้บริการเพร็พเพื่อป้องกันเอชไอวีก่อนการสัมผัส โดยส่งเสริมให้ใช้ควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามัยและการให้การปรึกษาเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป”
 
ใหม่ - ดาวิกา โฮร์เน่ Friend of UNICEF (เฟรนด์ ออฟ ยูนิเซฟ) ซึ่งมาร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าววันนี้กล่าวว่า “ใหม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมคลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และรู้สึกประทับใจกับโครงการนี้มาก คือ เราเห็นเลยว่าวัยรุ่นต้องรู้สถานะตัวเอง และต้องเข้าถึงข้อมูลและบริการที่จะช่วยปกป้องพวกเขาและเพื่อนๆ จากเอชไอวีและโรคอื่นๆ ได้ มันสำคัญมากที่บริการแบบนี้ต้องเข้าถึงง่าย เป็นส่วนตัว มีการเก็บข้อมูลเป็นความลับและต้องเป็นมิตรกับวัยรุ่น ใหม่อยากให้น้องๆ วัยรุ่นชายลองเข้าไปในเว็บไซต์ YM2M และลองเข้าไปรับบริการที่คลินิกที่อยู่ในโครงการดู บริการที่นั่นเป็นมิตรมากและถูกออกแบบมาเพื่อวัยรุ่นชาย ซึ่งรวมถึงวัยรุ่นชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองโดยเฉพาะเลยค่ะ”
 
เยี่ยมชมเว็บไซต์สถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย YM2M ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ และ PEPFAR โดยศูนย์ความร่วมมือ-ไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข ได้ที่  http://ym2m.lovecarestation.com/
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์