นักเศรษฐศาสตร์เชื่อไทยได้ประโยชน์ประชุม 'อาเซียน-ออสเตรเลีย' น้อย

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เชื่อไทยได้รับประโยชน์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ว่าด้วยการส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งอย่างจำกัด เพราะยังขาดยุทธศาสตร์ในการเจรจา และไทยก็ยังไม่มียุทธศาสตร์อาเซียน และยุทธศาสตร์อาเซียน-ออสเตรเลีย 
 
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (แฟ้มภาพ)
 
18 มี.ค. 2561 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงความเห็นต่อการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียว่าไทยได้รับประโยชน์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย ว่าด้วยการส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่งอย่างจำกัดเพราะยังขาดยุทธศาสตร์ในการเจรจา และประเทศไทยก็ยังไม่มียุทธศาสตร์อาเซียน และยุทธศาสตร์อาเซียน-ออสเตรเลียที่ชัดเจน ถ้อยแถลงของรัฐบาลหลังการประชุมยังเป็นหลักการและแนวทางกว้างๆเท่านั้น อาเซียนโดยรวมก็ได้รับประโยชน์อย่างไม่เต็มที่เช่นเดียวกัน ยกเว้นมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการประชุมที่ชัดเจนกว่าประเทศอื่น ทำให้สำนักข่าวต่างประเทศลงรายละเอียดของสองประเทศอาเซียนนี้เป็นหลัก รวมทั้งอาเซียนยังขาดการทำยุทธศาสตร์ร่วมกันในบางเรื่อง อาเซียนควรยกระดับประชาเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบ FTA สู่การเป็นสหภาพทางภาษีศุลกากร หรือ Customs Union อันนำไปสู่การมีนโยบายการค้าร่วมกันต่อประเทศภายนอกอาเซียน และควรพิจารณาร่วมกันว่าการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งกับออสเตรเลียจะทำกันในระดับไหน 
 
โดยข้อตกลงในระดับภูมิภาคระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียนี้จะมีผลต่อระบบความมั่นคงของโลกและระบบการค้าโลกอย่างไร หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ หากอาเซียนบางประเทศยังมีภาษีศุลกากรค่อนข้างสูง ข้อตกลงการค้าภูมิภาคอาเซียนออสเตรเลียอาจทำให้เกิดการเบี่ยงเบนทางการค้าที่มีต้นทุนสูงกว่าการเพิ่มพูนการค้าที่มีประสิทธิผล ขณะเดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ก็มีการหารือกันเรื่องอาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงินซึ่งหลายประเทศในอาเซียนก็มีปัญหาการฟอกเงินและคอร์รัปชันมากรวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบางประเทศจึงมีการชุมนุมประท้วงโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนและนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในออสเตรเลีย เวลาหารือกันจึงเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูงและถกแถลงกันได้ไม่เต็มที่ หรือ Controversial 
 
ดร.อนุสรณ์ ให้ความเห็นอีกว่า “การประชุมเป็นการหารือเรื่องกว้างๆที่ยังไม่เห็นว่าจะนำไปสู่ข้อตกลง ความร่วมมือและหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรในระยะเวลาอันใกล้ ความล่าช้าทำให้ประเทศและภูมิภาคสูญเสียโอกาสบางส่วนไปจากศูนย์กลางของโลกที่กำลังเคลื่อนย้ายสู่เอเชียตะวันออกมากขึ้นตามลำดับ การขยายตัวของความมั่งคั่งดีกว่าภูมิภาคอื่นโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ความเป็นภูมิภาคนิยมทางเศรษฐกิจการค้าต้องไม่ขัดกับระบบการค้าโลกและธรรมาภิบาลของระบบการค้าโลกภายใต้องค์การการค้าโลก นั่นหมายความว่า เมื่อพิจารณาไปในอนาคตแล้ว หุ้นส่วนและข้อตกลงทางการค้าที่ดำเนินการอยู่ กรณีนี้คือ อาเซียน-ออสเตรเลีย ต้องสนับสนุนและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้าในระดับโลก ฉะนั้นการรวมกลุ่มการค้าของอาเซียนและออสเตรเลียต้องเป็นแบบสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่า Building Trade Bloc ไม่ใช่ Stumbling Bloc 
 
ดร.อนุสรณ์ กล่าวเสนอแนะว่าไทยควรแสดงบทบาทนำในการกำหนดจุดยืนของอาเซียนในประเด็นเจรจาหารือต่างๆ กับออสเตรเลีย ควรเพิ่มความเชื่อมโยงในระดับต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงในระดับประชาชน การลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน ทำให้หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเชื่อมโยงด้านต่างๆทั้งระบบขนส่งและโลจีสติกส์ โทรคมนาคมการสื่อสาร โครงสร้างตลาดเงินตลาดทุน วัฒนธรรม การศึกษา การกำหนดระบบกฎหมายกฎเกณฑ์และกติการ่วมกันที่เป็นมาตรฐาน ที่สำคัญที่สุดคือการประชุมหารือตกลงกันระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียต้องนำไปสู่การปฏิรูปภายในของแต่ละประเทศเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์