ครม.ไฟเขียว แก้หลักเกณฑ์ประกันตัว ขยายเพดานอัตราโทษ 5 ปีขึ้นไป เป็นอย่างสูงเกิน 10 ปีขึ้นไป

21 มี.ค.2561 รายงานข่าวระบุว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ และพ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุม โดยมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สำหรับ สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล สรุปไว้ดังนี้ 

เรื่อง

สาระสำคัญ

1. การปล่อยชั่วคราว

แก้ไขหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย โดยขยายเพดานอัตราโทษห้าปีขึ้นไป เป็นอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป

2. บุคคลที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวหลบหนี

กำหนดให้ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวหนีหรือจะหลบหนี ให้ศาลมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลดำเนินการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น หรือถ้ามีเหตุจำเป็น ก็ให้เจ้าพนักงานศาลมีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เอง

3. การพิจารณาพิพากษาคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์

กำหนดให้ศาลสามารถมีคำสั่งไม่ประทับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ก่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องได้หากเห็นว่าโจทก์ใช้สิทธิฟ้องโดยไม่สุจริตหรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจำเลย โดยโจทก์จะยื่นฟ้องคดีนั้นอีกไม่ได้

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์