เกณฑ์ทหาร 61 ต้องการกำลังพล 104,734 คน มากกว่าปีก่อน 1,637 คน

กองทัพบกแถลงปีนี้ต้องการทหารเกณฑ์ 104,734 คน ชี้เป็นการรับใช้ชาติอย่างมีเกียรติ ย้ำนอกจากได้รับเงินเดือนแล้ว ยังได้สิทธิรักษาพยาบาล พร้อมทําประกันชีวิต หากเกิดการสูญเสีย เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

22 มี.ค. 2561 ที่กองบัญฑ์การกองทัพบก พล.อ.วีรชัย อินทโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) เป็นประธานการแถลงข่าวตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจํา ปี 2561 โดยมี พล.ท.วิโรจน์ วิจิตรโท ผู้บัญฑ์การหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พล.ท.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก และผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ ทหารบก ร่วมแถลงข่าว

พล.อ.วีรชัยแถลงว่า การรับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารถือเป็นเรื่องมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี กองทัพจัดฝึกอบรม ให้ผู้เข้ารับราชการทหารเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทนต่อความยากลําบาก ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานการ ดํารงชีวิต ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือกต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ทาง ราชการกําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ด้าน พล.ท.วิโรจน์กล่าวว่า ซายไทยต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีนี้ คือชายไทยที่เกิด พ.ศ. 2540 และเกิด พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2532 ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกฯ หรือคนที่มีผลการตรวจเลือกในปีที่ผ่านมายังไม่ เสร็จสิ้นทุกกรณี รวมทั้งประเทศประมาณ 356,978 คน ขณะที่ทางราชการมียอดความต้องการทหารกอง ประจําการจํานวน 104,734 คน โดยจะทําการตรวจเลือกระหว่างวันที่ 1 ถึง 12 เมษายน 2561 ณ สถานที่ ตรวจเลือกตามที่กําหนดไว้ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35) ของผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอภูมิลําเนาทหาร

‘ลูกผู้ชาย’ ต้องก้มหัวให้อำนาจและยอมสูญเสียโอกาสในชีวิต บทพิสูจน์ระบบเกณฑ์ทหาร

คุยกับ 4 ทหารเกณฑ์ เมื่อหน้าที่หลักรั้วของชาติ คือการตัดหญ้า

‘ทหารเกณฑ์’ ร้อง 'ประยุทธ์' หลังถูกนายทหารนอกราชการจับล่ามโซ่ ก่อนต้นสังกัดมารับกลับ

คลิปเมียผู้การด่าทหารเกณฑ์ น.อ.โต้โดนกลั่นแกล้ง กองทัพเรือสั่งสอบ

“กองทัพบก จัดคณะกรรมการตรวจเลือก 153 คณะ พร้อมนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ บุคคลและบันทึกผลการตรวจเลือกทันที สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการ ป้องกันการทุจริตการตรวจเลือก โดยมีมาตรการการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน การตรวจเลือกทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องเอกสารหลักฐานทั้งก่อนและหลังการตรวจเลือกอย่างเข้มงวดและมีมาตรการลงโทษต่อเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือส่อไปในทางทุจริตทั้ง ทางวินัยและอาญาอย่างจริงจัง” พล.ท.วิโรจน์กล่าว

พล.ท.คธายุทธ์กล่าวถึงสิทธิกําลังพลที่จะได้รับ ว่า ทั้ง เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว รวมแล้วประมาณ 10,000 บาท/เดือน ในส่วนของเบี้ยเลี้ยง ทหารกองประจําการที่อยู่ภายในหน่วยปกติ ได้รับ 94 บาท/คน/วัน หากปฏิบัติงานนอกที่ตั้งจะเพิ่มเป็น 120 บาท หรือคนที่ปฏิบัติราชการสนามปฏิบัติงานด้าน ความมั่นคง เพิ่มเป็น 200 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิ์เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนามและของใช้ ส่วนตัว รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดห้วงเวลาที่รับราชการ พร้อมทั้งการทําประกันชีวิต หากเกิดการสูญเสีย เสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็จะได้รับสิทธิ์ส่วนในห้วงระยะเวลารับราชการทําหน่วยของกองทัพบกส่ง เสริมให้ทางทนายได้รับการศึกษาสูงขึ้น และยังมีโอกาสเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบกองทัพบก กองทัพอากาศ

ศพสุดท้ายอีกกี่ครั้ง?: รวมกรณีซ้อมทรมาน-ตายแปลกในค่าย คุก บ้านพักนายทหาร

อดีตทหารเกณฑ์แจงเหตุลบโพสต์วิจารณ์ระบบเกณฑ์ทหาร หวังกองทัพพัฒนาให้ทันสมัย

ส่วน พล.ท.ณฐพนธ์กล่าวว่า ขั้นตอนการฝึกทหารว่า จะมีการปรับสภาพพฤติกรรมจากเป็นพลเรือนมาเป็น ทหารเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งสภาพจิตใจ ขวัญกําลังใจพร้อมปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชําติ และต้องเข้ารับการฝึก 10 สัปดาห์ ส่วนการลงโทษทหารนั้นจะอยู่ ในวิสัยของผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ดูแลการฝึกทหารใหม่ บางคนรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น ต้องทําให้เขารู้ว่า เขาทําผิด ต้องมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลา และทหารที่ทําความผิดต้องอยู่ในสายตาของครูฝึกตลอดเวลา ซึ่งเรามีอัตราที่ดูแลพลทหาร 8 คน ต่อครูฝึก 1 คน

ผู้สื่อข่าวประชาไทรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับความต้องการทหารเกณฑ์ในปีนี้เพิ่มมากขึ้น 1,637 คนจากปีที่ผ่านมา สถิตินับจากปี 2556 -2561 พบว่า

จำนวนทหารเกณฑ์ที่กองทัพต้องการตั้งแต่ 2556-2561

ในปี 2556 มีความต้องการทหารกองประจำการจำนวน 94,480 คน

ในปี 2557 มีควาทต้องการทหารกองประจำการจำนวน 100,865 คน

ในปี 2558 มีความต้องการทหารกองประจำการจำนวน 99,373 คน

ในปี 2559 มีความต้องการทหารกองประจำการจำนวน 101,307 คน

ในปี 2560 มีความต้องการทหารกองประจำการจำนวน 103,097 คน

ในปี 2561 มีความต้องการทหารกองประจำการจำนวน 104,734 คน

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์