คนงาน GM ร้องกรรมการสิทธิฯ สอบปัญหานายจ้างละเมิดสิทธิแรงงาน

สหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์สฯ ร้อง กรรมการสิทธิฯ ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานของนายจ้าง แนะจัดเวทีสาธารณะให้กับลูกจ้างในพื้นที่ ภาคตะวันออก

4 เม.ย.2561 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า วันนี้ เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตัวแทนสหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย เข้าร้องเรียนพร้อมชี้แจงต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อให้ตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานในกรณีของ บริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย โดยมี ประกาย รัตน์ต้นธีรวงศ์ กสม. ในฐานะประธานอนุกรรมการ ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม รับข้อเรียกร้อง พร้อมรับว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม กสม. วันที่ 5 เม.ย.นี้

โดยตัวแทนสหภาพแรงงานเจนเนอรัลมอเตอร์สฯ เรียกร้องต่อ กสม. ให้ดําเนินการช่วยเหลือให้ สมาชิกสหภาพแรงงานฯ ให้ได้รับความเป็นธรรมและให้นายจ้างเคารพกฎหมายและยุติพฤติกรรมที่เป็นการละเมิด ผ่าน 5 ข้อเรียกร้อง ต่อบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์สฯ ดังนี้ 1. ให้บริษัทฯ ทั้งสองรับลูกจ้างกลับเข้าทํางานในสถานที่ทํางานเดิม และตําแหน่งหน้าที่และสภาพการจ้าง เดิมทุกประการ 2. ห้ามมิให้บริษัทฯ ขัดขวางการดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงาน ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 
 
3. ห้ามมิให้บริษัทฯ ขัดขวางการดําเนินการโดยการกลั่นแกล้งการลงโทษหรือเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นกรรมการและสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ ด้วยเหตุผลอันไม่เป็นธรรมอีกต่อไป 4. ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ โดยเคร่งครัด และ 5. ขอให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของบริษัทพร้อมทั้งให้ผู้แทนของสหภาพแรงงานฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
 
นอกจากนี้กลุ่มคนงานยังเรียกร้องให้ กสม. จัดทำวารสารเผยแพร่เรื่องสิทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดเวทีสาธารณะให้กับลูกจ้างในพื้นที่ ภาคตะวันออก รวมถึงจัดทำศัพท์ด้านแรงงานโดยเฉพาะเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสื่อสารกับหน่วยงานทั่วไปและบุคคลภายนอกให้เข้าใจตรงกัน เป็นต้น
 
 
วันเดียวกัน กลุ่มคนงานดังกล่าวยังได้จัดกิจกรรม รณรงค์เผยแพร่เอกสารความคืบหน้า ของกรณีปัญหาการถูกละเมิดด้วยการปิดงานรายบุคคลและการถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมภายในกิจการของบริษัทเจนเนอรัลมอเตอร์ ประเทศไทย บริเวณหน้าตึกอมรินทร์พลาซ่าย่านธุรกิจชิดลม
 
เอกสารความคืบหน้ากรณีปัญหา ที่จัดทำโดยสหภาพแรงงานฯ มีดังนี้
 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์