หมายเหตุประเพทไทย #205 สำนึกทางการเมืองแบบไพร่สมัยใหม่

ระบบไพร่ในสยามถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 แทนที่ด้วยระบบเกณฑ์ทหารตาม "พระราชบัญญัติลักษณเกณฑ์ทหาร ร.ศ. 124" อย่างไรก็ตามจิตสำนึกทางการเมืองแบบไพร่ยังคงอยู่ในสังคมไทย ในขณะเดียวกันรัฐเองก็ไม่ได้ปรารถนาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากไปกว่าการเชื่อฟังและเสียภาษี พร้อมไปกับการเผยแพร่แนวคิด "ประชาธิปไตยแบบไทยๆ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อของรัฐในช่วงสงครามเย็น ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย พูดคุยกับชานันท์ ยอดหงษ์ และศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

ติดตามรายการหมายเหตุประเพทไทยย้อนหลังที่
เฟสบุ๊ค 
https://www.facebook.com/maihetpraphetthai
หรือลงทะเบียนรับชมที่ https://youtube.com/prachatai